پکیج یازدهم کنکور آسان است
پکیج یازدهم کنکور آسان است

پکیج یازدهم کنکور آسان است

پکیج یازدهم کنکور آسان است شامل چه دروسی می شود ؟

در سال ۱۳۹۶ سیستم آموزشی ۶_۳_۳ به وجود آمد که این سیستم در جامعه فرهنگی به نام نظام جدید شناخته شده است.

سیستم نظام جدید دارای سه دوره : ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم می باشد.

متوسطه اول: هفتم _ هشتم و نهم می باشد.

متوسطه دوم: دهم _ یازدهم و دوازدهم می باشد.

که در این مقاله به اهمیت و ضرورت پایه یازدهم پرداخته می شود .

اهمیت پایه یازدهم

پایه یازدهم دومین پایه از مقطع متوسطه دوم می باشد.

پایه یازدهم دارای اهمیت فراوانی می باشدزیرا:

۱- مباحث این پایه پیش نیاز پایه دوازدهم می باشد.

۲- حدود ۳۰ درصد سوالات کنکوری از مباحث یازدهم می باشند.

۳- مباحث کنکوری ترکیب بین سه پایه دهم _ یازدهم و دوازدهم می باشد.

پس با توجه به دلایل ذکر شده از اهمیت این پایه نباید غافل شد.

در لینک زیر می توانید بودجه بندی کنکوری ۱۴۰۰ را مطالعه کنید.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰

دروس پایه یازدهم

پایه یازدهم شامل دروس تخصصی و عمومی می باشد:

دروس تخصصی یازدهم : ریاضی_ فیزیک_ زیست شناسی برای تجربی_ حسابان رشته ی ریاضی_ شیمی_ زمین شناسی

دروس عمومی یازدهم : ادبیات_ عربی_ دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.

شرایطی که بیماری کرونا برای مردم به وجود آورده است دانش آموزان زیادی از
آموزش های صحیح به بهره مانده اند.

به همین دلیل موسسه کنکور آسان است با توجه به اهمیت این مقطع تحصیلی و همچنین ایجاد شرایط درست برای دانش آموزان اقدام به ارائه پکیج ویژه دانش آموزان این مقطع تحصیلی کرده است.

پکیج یازدهم کنکور آسان است شامل تمام دروس تخصصی و عمومی یازدهم برای تمامی رشته ها می باشد.

پکیج یازدهم کنکور آسان است

در این پکیج علاوه بر تدریس دروس برنامه ریزی و مشاوره رایگان نیز در نظر گرفته شده است.

که دانش آموزان می توانند از طریق ثبت نام در طرح نخبگان پکیج ها را با تخفیف ۵۰% دریافت کنند .

هزینه این پکیج برای هر دانش آموز با توجه به نظر مشاور تعیین می شود.

قیمت دی وی دی یازدهم تجربی کنکور آسان است

قیمت ریاضی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۱۴۵
آموزش هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۴۵
جمع بندی هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
آموزش حد و پیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
آموزش جامع ریاضی یازدهممهندس علیشاه۱۴۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۱۹۵

قیمت فیزیک یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن یازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی خازن یازدهمامیر مسعودی۴۰
آموزش جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۲۴۵
روش تست جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست مغناطیس یازدهمامیر مسعودی۱۱۰
روش تست القا یازدهمامیر مسعودی۱۱۵

قیمت شیمی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
آموزش شیمی فصل ۲ یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ۳ یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اول یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش مسائل شیمی دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات سریع ریاضی شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰
جمع بندی شیمی یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۰

قیمت زیست یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت در زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست پایهدکتر شیخی۲۲۵
فصل ۱ و ۲ زیستحسینی نیا۴۰
فصل ۳ تا ۵ زیستحسینی نیا۶۰
آموزش جامع زیست یازدهمدکتر پازوکی۳۲۰
جمع بندی زیست یازدهمعرفان پازوکی۱۴۰
جمع بندی زیست یازدهمحسینی نیا۸۰
روش تست زنی فصل ۱ تا ۵ زیستهژیر امیری۲۴۰

قیمت دی وی دی های پایه یازدهم ریاضی

قیمت ریاضی و حسابان یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت (تومان)
آموزش هندسه تحلیلی یازدهمامیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات یازدهمامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
آموزش زنی حد وپیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
روش تست زنی احتمال جامعامیر مسعودی۱۱۵
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۷۰

قیمت فیزیک یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت (تومان)
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی خازن یازدهمامیر مسعودی۵۵
آموزش جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۱۳۰
آموزش القا والکترومغناطیسامیر مسعودی۹۰
روش تست مغناطیس یازدهمامیر مسعودی۱۳۰
روش تست القا یازدهمامیر مسعودی۱۱۵

قیمت شیمی یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت (تومان)
آموزش شیمی فصل ا یازدهمعارف ربیعیان۷۵
آموزش شیمی فصل ۲ یازدهمعارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ۳ یازدهمعارف ربیعیان۷۵
روش تست زنی شیمی فصل اولعارف ربیعیان۲۱۰
روش تست زنی شیمی فصل دومعارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی شیمی فصل سومعارف ربیعیان۷۵
جمع بندی شیمی ۱۱ با سوالاتعارف ربیعیان۷۰
همایش مسائل شیمی دهم و یازدهمعارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات سریع ریاضی شیمیعارف ربیعیان۴۰

قیمت منابع یازدهم انسانی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت (تومان )
آموزش عربی یازدهمسعید زلوحی جوکار۱۰۰
جمع بندی سوالات احتمالیسعید زلوحی جوکار۴۰
جمع بندی ریاضی جدید و قدیممهندس علیشاه۹۰
آموزش دین و زندگی دهم و یازدهممحمد علیشاهی۱۴۰
آموزش جامع تاریخ ایران و جهان یازدهممهرداد محمودی۱۲۰

قیمت دروس عمومی یازدهم

قیمت ادبیات یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی ادبیات (جدید)ستارنژاد۱۴۰
روش تست زنی واژگان ادبیات یازدهمستارنژاد۱۲۰
تاریخ ادبیات یازدهماستاد احمدی۵۵
قرایت معنایی یازدهماستاد احمدی۷۵
روش تست زنی آرایهاستاد احمدی۶۰
نگارش یازدهماستاد احمدی۷۵
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵

قیمت دین و زندگی یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۴۰
روش تست دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۰۰
کتاب دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهحسین احمدی
سعید بدلی
۱۰۰

قیمت عربی یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
خلاقیت در عربی یازدهماستاد احمدی۳۰
قواعد عربی یازدهماستاد احمدی۲۶۰
درک مطلباستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵

قیمت زبان انگلیسی یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش انگلیسی یازدهممحبوبی۱۸۵
روش تست انگلیسیمحبوبی۱۵۰
آموزش انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست انگلیسیدانش زاده۹۰
جمع بندی انگلیسیدانش زاده

تهیه پکیج یازدهم کنکور آسان است

جهت تهیه پکیج مراجعه به اپلیکیشن کنکور آسان است در لینک زیر

اپلیکیشن کنکور آسان است
راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

یا تماس با شماره :

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

صفحه رسمی کنکور آسان است در اینستاگرام :

https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است : ۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ بانک ملت به نام مهندس ابوالفضل شریفی

لینک های مرتبط :
سایت رسمی کنکور آسان است
لیست قیمت کنکور آسان است
راهنمای خرید با اپلیکیشن کنکور آسان است
پکیج دهم کنکور آسان است
پکیج دوازدهم کنکور آسان است

۴ پاسخ

  1. واقعا خیلی خوبه من دفعه قبل فریب عارف ربیعیان رو خوردم و پول تو حسابش ریختم به هوای مشاوره و… ازم کلاهبرداری کرده اما این دفعه از اپلیکیشن خود موسسه خریدم و راضی هستم

  2. من دفعه قبل فریب عارف ربیعیان رو خوردم و پول تو حسابش ریختم به هوای مشاوره و… ازم کلاهبرداری کرده اما این دفعه از اپلیکیشن خود موسسه خریدم و راضی هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *