همه چی در مورد رشته انسانی
همه چی در مورد رشته انسانی

معرفی رشته انسانی

در این نوشته قصد داریم کلیه اطلاعات مربط به رشته انسانی و صفر تا صد کنکور انسانی را برای شما توضیح دهیم رشته انسانی را به طور کامل به شما معرفی کنیم، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

کنکور سراسری

کنکور سراسری به منظور سنجش میزان علم و آگاهی داوطلبان در مورد دروس عمومی و دروس اختصاصی هر گروه آزمایشی و امکان تحصیل داوطلب در رشته دانشگاهی دلخواه، سال هاست برگزار می شود.

دروس عمومی کلیه گروه های آزمایشی شامل دروس:

۱_ ادبیات

۲_ زبان عربی

۳_ معارف

۴_ زبان انگلیسی

دروس اختصاصی کنکور انسانی

تعداد سوالات دفترچه دروس اختصاصی کنکور انسانی شامل ۱۸۰ تست می باشد و داوطلبان کنکور انسانی ۱۶۵ دقیقه برای پاسخ گویی به سوالات زمان دارند.

دروس اختصاصی کنکور انسانی بر اساس ترتیب دفترچه کنکور انسانی شامل:

 1. ریاضی (۲۰ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
 2. اقتصاد (۱۵ تست و ۱۰ دقیقه زمان)
 3. زبان و ادبیات فارسی (۳۰ تست و ۳۰ دقیقه زمان)
 4. زبان عربی (۲۰ تست و ۲۰ دقیقه زمان)
 5. تاریخ و جغرافیا (۳۰ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
 6. علوم اجتماعی (۲۰ تست و ۱۵ دقیقه زمان)
 7. فلسفه و منطق (۲۵ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
 8. روان شناسی (۲۰ تست و ۱۵ دقیقه زمان)

ضرایب دروس اختصاصی انسانی

عنوان درسزیر گروه ۱زیر گروه ۲زیر گروه ۳زیر گروه ۴زیر گروه ۵
ریاضی۲۴۴۳۳
اقتصاد۱۲۳۲۲
ادبیات۴۲۲۲۲
عربی۴۱۱۱۱
تاریخ و جغرافیا۱۱۱۳۱
علوم اجتماعی۱۳۲۲۳
فلسفه و منطق۳۱۱۲۲
روان شناسی۱۲۱۳۳

رشته های زیر گروه انسانی

زیر گروهرشته تحصیلی
زیر گروه یک رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی.
مقطع کارشناسی: آموزش الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شناسی،
تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت.
مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق.
زیر گروه دوم رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
مقطع کارشناسی: آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی،
حفاظت اطلاعات، روزنامه‌نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی.
زیر گروه سه رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی باستان‌شناسی، کاردانی علوم انتظامی.
مقطع کارشناسی: اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور
بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری.
زیر گروه چهار رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی.
مقطع کارشناسی: آماد، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی.
زیر گروه پنج رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی، کاردانی آموزش وپرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک.
مقطع کارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش علوم ورزشی، آموزش کودکان استثنایی، روا نشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی،
علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده.

درصد هر تست کنکور انسانی

درسدرصد هر تست صحیح کنکور انسانیدرصد هر تست غلط کنکور انسانی
ریاضی و آمار۵ درصد۱/۶۶ درصد
اقتصاد۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
زبان و ادبیات فارسی۳/۳۳ درصد۱/۱۱ درصد
زبان عربی۵ درصد۱/۶۶ درصد
تاریخ۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
جغرافیا۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
علوم اجتماعی۵ درصد۱/۶۶ درصد
فلسفه و منطق۴ درصد۱/۳۳ درصد
روان شناسی۵ درصد۱/۶۶ درصد

روش مطالعه ریاضی و آمار انسانی

درس ریاضی و آمار تنها درس محاسباتی داوطلبان کنکور انسانی محسوب می شود و داوطلبان برای یادگیری آن به تمرین، تکرار و زدن تست های متعدد نیاز دارند.

درس ریاضی و آمار کنکور انسانی، شامل ۲۰ تست می باشد و داوطلبان با زدن ۱۰ تست می توانند به درصد ۵۰ در درس ریاضی و آمار دست یابند.

با توجه به اینکه ۴/۹ درصد داوطلبان کنکور انسانی، درس ریاضی را بالای ۵۰ درصد می زنند، داوطلبان با مشخص کردن مباحثی که تست های آن ها در کنکور کمتر دشوار است را انتخاب کنند و همان مباحث را بیشتر کار کنند تا بتوانند با تسلط کامل در کنکور تست های آن ها را بزنند.

داوطلبان کنکور ریاضی با زدن ۱۰ تست می توانند ۵۰ درصد از درس ریاضی و آمار را در کنکور کسب کنند.

مباحث پیشنهادی ما برای رسیدن به درصد ۵۰ در درس آمار کنکور انسانی:

مبحثتعداد سوال
معادله درجه دوم ( پایه دهم)۳
تابع یازدهم۳
آمار یازدهم۲
الگو های خطی۲

روش مطالعه دروس اختصاصی انسانی

کلیه دروس اختصاصی کنکور انسانی به جز ریاضی و آمار، حفظی بوده و تنها راه موفقیت در زدن تست های دروس اختصاصی کنکور انسانی را می توان مطالعه مکرر و یادسپاری همراه با یادگیری روش تست زنی مباحث دانست.

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱

بهترین منابع دروس اختصاصی برای رسیدن به تراز بالا در کنکور ۱۴۰۱ منابعی هستند که مفاهیم و روش های تست زنی کلیه مباحث به طور کامل در آن ها آموزش داده شود.

برای یادگیری مباحث گفته شده اوج یادگیری پیشنهاد شگفت انگیزی برای دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که به یادگیری علاقه مند هستند دارد.

کلیه مباحث دروس اختصاصی گفته شده توسط اساتید کنکور آسان است به صورت آموزش مفهومی و تست زنی در بسته های آموزش کنکور اوج یادگیری تدریس شده است.

بسته معلم خصوصی کنکور انسانی کنکور آسان است

بسته معلم خصوصی کنکور انسانی کنکور آسان است، آموزش مفهومی و روش های تست زنی دروس اختصاصی رشته انسانی و دروس عمومی را شامل می شود.

داوطلبان کنکور انسانی 1401 با تهیه بسته معلم خصوصی کنکور انسانی، علاوه بر یادگیری آموزش های مفهومی و تست زنی، از مشاوره و برنامه ریزی جهت مطالعه منابع نیز بهره مند می شوند.

برای تهیه مباحث پر اهمیت بر اساس بودجه بندی کنکور، با تدریس اساتید برتر کشور می توانید:

۱_ اپلیکیشن کنکور آسان است را نصب کنید و مباحث را انتخاب کرده و گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید و در پایان با پرداخت هزینه سفارش خود را ثبت کنید.

۲_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است.

۳_ در صورتی که نتوانستید از دو روش بالا خرید خود را انجام دهید و یا در جست و جوی محصول دچار سردرگمی شدید با شماره 02155756500 بگیرید تا مشاوران کنکور آسان است شما را در این زمینه راهنمایی کنند.

مطالب مرتبط
پکیج کنکور انسانی
بودجه بندی کنکور 1401
برنامه ریزی کنکور 1401

میانگین امتیازات ۵ از ۵

۲ پاسخ

 1. سلام خدمت مجموعه کنکور آسان است
  ببخشید چند سوال داشتم
  تو کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی دروس عمومی هم میاد یا نه؟
  مشاوره رشته انسانی تون رایگان هست یا هزینه داره؟
  برنامه ریزی هاتون شخصی هست یا اماده؟
  اقای مهندس امیر مسعودی هم ریاضی رو تدریس کردند یا خیر؟
  اگه نه میشه اسم استاد ریاضی تون رو بگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *