رشته های بدون کنکور
رشته های بدون کنکور

رشته های بدون کنکور

هر سال سازمان سنجش لیست رشته هایی را با عنوان لیست رشته های بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی را در سایت سنجش منتشر می کند و داوطلبان با انتخاب کد رشته های هر یک از آن ها می توانند در دانشگاه های سراسری نیز تحصیل کنند.

انتخاب رشته های بدون کنکور و رشته هایی که بر اساس رتبه داوطلب در کنکور دانشجو می پذیرد با هم انجام می شود و هیچ تداخل و محدودیتی برای انتخاب هر دو نوع وجود ندارد.

لیست رشته های بدون کنکور 1401

سازمان سنجش برای ۵ گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان لیست رشته های بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۰ را منتشر کرده است، ما در این نوشته لیست دقیق رشته های هر گروه را به طور کامل قرار داده ایم، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

رشته های بدون کنکور رشته تجربی

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی شامل رشته هایی در مقطع کارشناسی و کاردانی می باشد.

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی 1401 مقطع کارشناسی شامل:

اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسیترویج و آموزش کشاورزی پایدارزمین شناسی
زیست شناسی جانوریزیست شناسی دریازیست شناسی گیاهیزیست شناسی سلولی و مولکولی
شیمی کاربردیشیمی محضعلوم دامیعلوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیستمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی فضای سبزمهندسی طبیعت
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیگیاه پزشکیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیمهندسی صنایع مبلمان
بهداشت و بازرسی گوشتزیست فناوریمیکروبیولوژیبهداشت مواد غذایی

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی 1401 مقطع کاردانی شامل:

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تکنولوژی جنگلداریکاردانی تولید و فرآوری خرماکاردانی شیمی آزمایشگاهیکاردانی امور زراعی و باغی—-

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی کنکور 1401 برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط سازمان سنجش اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور رشته ریاضی 1401 مقطع کارشناسی شامل:

آمارآمار و سنجش آموزشیریاضیات و کاربردهاعلوم و مهندسی آب
علوم کامپیوترعلوم مهندسیفیزیکفیزیک مهندسی
مهندسی پزشکیمهندسی شیمیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)مهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیک
مهندسی عمرانمهندسی برقمهندسی معدنمهندسی صنایع
مهندسی انرژیمهندسی اپتیک و لیزرمهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی شهرسازی
مهندسی معماریمهندسی هوافضامهندسی پلیمرمهندسی راه آهن
مهندسی مدیریت پروژهمهندسی نقشه برداریمعماری داخلیمهندسی نفت
مهندسی خط و سازه های ریلیچند رسانه ایمهندسی ماشین های ریلیمهندسی نساجی
مهندسی ساخت و تولیدمهندسی صنایع و سیستم های مدیریتمهندسی ایمنی و بازرسی فنی—-

لیست رشته های بدون کنکور رشته ریاضی 1401 مقطع کاردانی شامل:

کاردان فنی الکترونیککاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی علمی کاربردی برق قدرتکاردانی تکنولوژی آبیاری
کاردانی معماریکاردانی نقشه برداریکاردانی فنی جوشکاریکاردانی فنی عمران
کاردانی فنی مکانیککاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی فنی صنایعکاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی معماری سنتیکاردانی فنی صنایع شیمیاییکاردانی شهرسازیکاردانی آمار
کاردانی مخابراتکاردانی پالایش گازکاردانی فنی برق و تاسیساتکاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

رشته های بدون کنکور رشته انسانی

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی 1401 برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط سازمان سنجش اعلام گردید.

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی 1401 مقطع کارشناسی شامل:

ادیان و عرفانحقوقباستان شناسیتاریخ تمدن ملل اسلامی
جغرافیازبان شناسیزبان و ادبیات عربیعلوم قرآن و حدیث
علوم ورزشیزبان و ادبیات ترکی آذریفلسفه و حکمت اسلامیعلم اطلاعات و دانش شناسی
اقتصادتاریخزبان و ادبیات فارسیفقه و حقوق اسلامی
مردم شناسیگردشگریمعارف اسلامیمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخمعارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و کلامهتلداریمدیریت صنعتیمدیریت مالی
جامعه شناسیحسابداریروابط عمومیروانشناسی
روزنامه نگاریعلوم تربیتیعلوم سیاسیفقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت بازرگانیمدیریت دولتیبرنامه ریزی اجتماعی و تعاونمشاوره
مدیریت امور بانکیمدیریت بیمهمدیریت امور گمرکیمددکاری اجتماعی
مدیریت کسب و کارهای کوچکمعارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و مدیریتعلوم قضایی
مدیریت فرهنگی هنریعلوم حدیثفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعی

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی 1401 مقطع کاردانی شامل:

کاردانی علوم ورزشیکاردانی گردشگریکاردانی هتلداریکاردانی بیمهکاردانی خدمات اداری
کاردانی حسابداریکاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی امور بانکیکاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی مدیریت صنعتیکاردانی علوم قضاییکاردانی امور دولتیکاردانی امور فرهنگی—-

رشته های بدون کنکور رشته هنر

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر 1401 برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر 1401 مقطع کارشناسی شامل:

صنایع دستیفرشمرمت آثار تاریخینقاشی ایرانیآهنگسازی
هنر اسلامیکتابت و نگارگریباستان شناسیطراحی صنعتیکارگردانی تلویزیون
مرمت بناهای تاریخیمجسمه سازینوازندگی موسیقی ایرانیهنرهای صناعی—-
ارتباط تصویریعکاسینقاشیبازیگری—-
تلویزیون و هنرهای دیجیتالیطراحی پارچهطراحی لباسطراحی و ساخت طلا و جواهر—-
سینماادبیات نمایشیطراحی صحنهنمایش عروسکی—-

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر 1401 مقطع کاردانی شامل:

کاردانی گرافیککاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی طراحی پوشاک
کاردانی انیمیشنکاردانی هنر سفالگریکاردانی باستان شناسی

رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان خارجی

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی 1401 برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی 1401 مقطع کارشناسی شامل:

آموزش زبان انگلیسیزبان روسیزبان و ادبیات ارمنیزبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسهمترجمی زبان انگلیسیزبان و ادبیات آلمانی

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی 1401 مقطع کاردانی شامل:

کاردانی مترجمی زبان انگلیسیکاردانی آموزش زبان انگلیسی

انتخاب رشته برای رشته های بدون کنکور 1401

انتخاب رشته های بدون کنکور، پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش قرار می گیرید.

مراحل انتخاب رشته های بدون کنکور 1401:

۱_ ورود به سایت سازمان سنجش و انتخاب گزینه سراسری در ستون سمت راست

۲_ پرداخت هزینه مقرر ثبت نام از درگاه های بانکی پرداخت الکترونیک و تهیه کارت اعتباری ثبت نام

۳_ ورود به لینک ثبت نام صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه های سراسری 1401

۴_ بارگزاری فایل اسکن شده عکس ۳ * ۴

۵_ تکمیل فرم مشخصات فردی و آموزشی مطابق مدارک و مستندات

۶_ انتخاب حداکثر ۱۰۰ رشته محل

نحوه پذیرش رشته های بدون کنکور 1401؟

پذیرش رشته های بدون کنکور 1401 بر اساس معدل کتبی و در نیمسال اول و دوم (مهر ماه و بهمن ماه) ثبت نام انجام می شود.

رشته های بدون کنکور چه مقاطع تحصیلی را شامل می شود؟

رشته های بدون کنکور برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه شده است.

آیا انتخاب رشته بدون کنکور و کنکور سراسری 1401 با هم تداخل دارند؟

انتخاب رشته کنکور سراسری و رشته های بدون کنکور 1401 هیچ تداخلی با یکدیگر ندارند.

مطالب مرتبط
همه چی در مورد کنکور
سهمیه های کنکور

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *