دروس عمومی کنکور آسان است
دروس عمومی کنکور آسان است

دروس عمومی کنکور آسان است – دروس عمومی کنکور سراسری

دروس عمومی کنکور آسان است

منابع کنکور سراسری شامل ۴درس عمومی می باشد .

که دروس عمومی شامل : ادبیات – دین و زندگی – عربی و زبان انگلیسی است .

که این دروس در تمامی رشته های تجربی – ریاضی و انسانی یکسان می باشند .

در دروس عمومی به راحتی می توان درصد های خوبی را بدست آورد .

در این مقاله به بررسی هر کدام از دروس جداگانه پرداخته ایم .

ادبیات کنکور سراسری

ادبیات در سه پایه تحصیلی دهم – یازدهم و دوازدهم تدریس شده است .

از درس ادبیات در کنکور سراسری حدود ۲۵ سوال مطرح می شود که ۱۷ دقیقه زمان پاسخگویی می باشد .

بودجه بندی ادبیات در کنکور سراسری به صورت

مبحثتعداد سوالات در ادبیات در کنکور۱۴۰۰
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ و ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

ضریب ادبیات در کنکور سراسری بین تمام زیر گروه ها و رشته مشترک می باشد .

ضریب ادبیات در کنکور سراسری ۴ است .

پس با توجه به اهمیت ادبیات باید از بهترین منابع استفاده کرد .

ادبیات کنکور آسان است

ادبیات کنکور آسان است توسط استاد حسین احمدی تدریس شده است .

استاد احمدی مدرس دروس عمومی و موسس کنکور آسان است می باشند .

مباحث ادبیات شامل مباحث آرایه – قرابت – واژگان – تاریخ ادبیات – زبان فارسی و املا می باشد .

که موسسه کنکور  آسان است به صورت مبحثی ادبیات را تدریس کرده است .

حسین احمدی ادبیات را به صورت آموزشی و تست زنی آماده کرد

و در قالب دی وی دی های آموزشی برای دانش آموزان ارسال می شود .

قیمت ادبیات کنکور آسان است

قیمت ادبیات دهم کنکور آسان است
عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات دهمستارنژاد۲۱۰
روش تست زنی فارسی (جدید)ستار نژاد۱۴۰
تاریخ ادبیات فارسی دهماستاد احمدی۵۵
روش تست زنی قرابت فارسیاستاد احمدی۶۰
روش تست زنی آرایهاستاد احمدی۶۰
خلاقیت زبان فارسی جامعستار نژاد۱۲۰
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵
قیمت ادبیات یازدهم کنکور آسان است
عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی ادبیات (جدید)ستارنژاد۱۴۰
تاریخ ادبیات یازدهماستاد احمدی۵۵
قرایت معنایی یازدهماستاد احمدی۷۵
روش تست زنی آرایهستاد احمدی۶۰
نگارش یازدهماستاد احمدی۷۵
جمع بندی سوالات احتمالی یازدهمستارنژاد۱۴۵
روش تست زنی واژگان ادبیات یازدهمستارنژاد۱۲۰
قیمت ادبیات دوازدهم کنکور آسان است
عنوانمدرسقیمت
جمع بندی ادبیات فارسیستارنژاد۱۴۰
روش تست زنی ادبیات فارسی دوازدهمستارنژاد۱۸۰
روش تست زنی آرایه ادبیات نظام جدیداستاد احمدی۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات فارسی دوازدهماستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت ادبیات فارسی دوازدهماستاد احمدی۵۰
سوالات احتمالی ادبیات کنکور نظام جدیدستارنژاد۷۰
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵

دین و زندگی کنکور آسان است

درس دین و زندگی تشکیل شده از حفظیات و آیات .

یادگیری آیات دین و زندگی به صورت مفهومی امکان پذیر است .

 پس برای اینکه بتوانند به درصد ۱۰۰ دین و زندگی برسند لازم است از بهترین منابع کنکوری استفاده کنند .

بهترین منابع کنکوری دین و زندگی برای موسسه کنکور آسان است و با تدریس استاد حسین احمدی می باشد .

موسسه کنکور آسان است دین و زندگی را به صورت خط به خط و مفهومی تدریس کرده است .

دین و زندگی برای سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم آموزش داده شده است .

قیمت دین و زندگی کنکور آسان است

قیمت دین و زندگی دهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دهماستاد احمدی۲۲۰
روش تست دینی دهماستاد احمدی۱۱۰
خلاقیت دین و زندگی دهم تجربیاستاد احمدی۱۸۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
کتاب دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهحسین احمدی
سعید بدلی
۱۰۰

قیمت دین و زندگی یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۴۰
روش تست دین و زندگی یازدهماستاد احمدی۲۰۰
کتاب دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهحسین احمدی
سعید بدلی
۱۰۰

قیمت دین و زندگی دوازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دوازدهمحسین احمدی۲۴۰
روش تست زنی دین و زندگیحسین احمدی۲۴۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورحسین احمدی۱۸۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورسعید بدلی۲۷۰

عربی کنکور آسان است

درس عربی شامل لغات و متن و قواعد عربی می باشد .

عربی برای سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم موجود می باشد .

بودجه بندی عربی در کنکور سراسری

از درس عربی حدود ۲۵ سوال در کنکور سراسری مطرح می شود .

که ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی می باشد یعنی برای هر سوال میانگین ۴۸ ثانیه است .

مبحثتعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۳
قواعد۸

عربی کنکور آسان است

توسط دکتر حسین احمدی تدریس شده است .

تدریس های کنکور آسان است به صورت آموزش و تست زنی برای دانش آموزان ۳ پایه آماده شده است .

قیمت عربی کنکور آسان است

قیمت عربی دهم کنکور آسان است

عربی دهم دارای ۸ درس می باشد که هر درس لغات و قواعد متفاوتی دارد .

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۰۰
خلاقیت (درس ۱ تا ۴)استاد احمدی۱۶۰
درک مطلب عربی جامع ن.جدیداستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
تمرین‌های عربیاستاد احمدی۴۰
آسان اموز واژگاناستاد احمدی۴۰
عربی صد در صداستاد احمدی۵۰
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵

قیمت عربی یازدهم کنکور آسان است

عربی یازدهم دارای ۷ درس است که استاد حسین احمدی تدریس آنها را در اوج یادگیری انجام داده است .

عنوانمدرسقیمت
خلاقیت در عربی یازدهماستاد احمدی۳۰
قواعد عربی یازدهماستاد احمدی۲۶۰
درک مطلباستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵

قیمت عربی دوازدهم کنکور آسان است

عربی دوازدهم شامل ۴ درس است و هر درس دارای قواعد و لغات متفاوت می باشد .

عنوانمدرسقیمت
آموزش عربی دوازدهمحسین احمدی۱۱۰
خلاقیت عربی دوازدهمحسین احمدی۱۶۰
جمع بندی عربی کنکورحسین احمدی۱۲۰
درک مطلباستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
روش تست مبحث به مبحثاستاد احمدی۱۲۰

زبان انگلیسی کنکور آسان است

زبان دهم دارای ۴ درس

زبان یازدهم دارای ۳ درس

و زبان دوازدهم شامل ۳ درس است .

که از هر درس در کنکور سراسری سوالاتی مطرح می شود .

بودجه بندی زبان کنکور

مبحثتعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور ۱۴۰۰
واژگان۸
گرامر۴
Cloze test۵
درک مطلب reding۸

زبان کنکور آسان است شامل گرامر – درک مطلب – واژگان و املا می باشد که هر مطلب در دی وی دی های تدریس شده است .

و استاد دانش زاده زبان را برای سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم تدریس کرده است .

قیمت زبان کنکور آسان است

قیمت زبان دهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهممحبوبی۳۰۰
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۲۰
روش تست انگلیسیدانش زاده۱۰۵
روش تست زنی ریدینگمحبوبی۴۵
روش تست کلوزتستمحبوبی۴۵
همایش جامع گرامرمحبوبی۴۵

قیمت زبان انگلیسی یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش انگلیسی یازدهممحبوبی۱۸۵
روش تست انگلیسیمحبوبی۱۵۰
آموزش انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست انگلیسیدانش زاده۹۰
جمع بندی انگلیسیدانش زاده۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی درس اول و دومدانش زاده۱۶۰
روش تست زنی زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۸۰
همایش زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۰۰
جمع بندی زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۰۰
آموزش زبان انگلیسی درس اول و دوممحبوبی۱۰۵
جمع بندی گرامر کنکورمحجوبی۷۵
جمع بندی کلوز تست کنکورمحجوبی۸۰
جمع بندی ریدینگ کنکورمحجوبی۱۰۰
جمع بندی واژگان کنکورمحجوبی۹۵

دانش آموزان و داوطلبین جهت تهیه و دریافت منابع دروس عمومی کنکور آسان است با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید .

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

پیج رسمی کنکور آسان است :

https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰  به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است :۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

لینک های مرتبط :
سایت رسمی کنکور آسان است

لیست قیمت کنکور آسان است
راهنمای خرید با اپلیکیشن کنکور آسان است
بسته معلم خصوصی کنکور آسان است
واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *