دروس اختصاصی کنکور تجربی
دروس اختصاصی کنکور تجربی

دروس اختصاصی کنکور تجربی

دفترچه دروس اختصاصی کنکور تجربی، شامل پنج درس زمین شناسی، ریاضی، زیست، فیزیک و شیمی می باشد و دانش آموزان با اطلاع از ضریب، درصد هر تست و روش مطالعه هر درس می توانند یک برنامه ریزی منسجم و منظم را تنظیم کنند.

دروس اختصاصی کنکور تجربی

تعداد سوالات دفترچه دروس اختصاصی کنکور تجربی شامل ۱۷۰ تست می باشد و داوطلبان کنکور تجربی ۱۷۵ دقیقه برای پاسخ گویی به سوالات زمان دارند.

دروس اختصاصی کنکور تجربی بر اساس ترتیب دفترچه کنکور تجربی شامل:

  1. زمین شناسی (۲۵ تست و ۲۰ دقیقه زمان)
  2. ریاضیات (۳۰ تست و ۴۷ دقیقه زمان)
  3. زیست شناسی (۵۰ تست و ۳۶ دقیقه زمان)
  4. فیزیک (۳۰ تست و ۳۷ دقیقه زمان)
  5. شیمی (۳۵ تست و ۳۵ دقیقه زمان)

زمین شناسی

درس زمین شناسی، اولین درس دفترچه دروس اختصاصی کنکور تجربی است و تست شماره 1 تا 25 را شامل می شود.

زمین شناسی برای دانش آموزان دو پایه یازدهم و دوازدهم تدریس می شود و به دلیل ضریب صفری که برای بیشتر زیر گروه های رشته تجربی دارد، بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی به ویژه داوطلبانی که هدف قبولی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی را دارند این درس را حذف می کنند و آن را جزء برنامه مطالعاتی خود قرار نمی دهند.

ریاضی کنکور تجربی

درس ریاضی دومین درس دفترچه کنکور تجربی است که تعداد 30 تست را شامل می شود و برای اکثر زیر گروه های رشته تجربی، ضریب 2 دارد.

بسیاری از دانش آموزان با تصور اینکه سوالات ریاضی را مطلقا نمی توان پاسخ داد، در حالیکه داوطلبانی می توانند به رتبه و تراز قابل توجهی دست یابند که درسی را از کنکور حذف نکنند.

دانش آموزان می توانند با در نظر داشتن بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی مباحثی که از اهمیت بیشتری برخوردارند را به خوبی یاد بگیرند و بر روش های تست زنی آن مباحث به تسلط کافی دست یابند.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1401

مبحثتعداد تست
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

روش مطالعه ریاضی کنکور

ریاضی، درسی است کاملا محاسباتی و دانش آموزان با مطالعه کتاب درسی به یادگیری چندانی دست نمی یابند.

بهترین روش مطالعه ریاضی کنکور، مطالعه مبحثی همراه با تمرین و حل کردن تست های مختلف می باشد.

برای مطالعه ریاضی کنکور به ترتیب موارد زیر می توانید عمل کنید:

  • مطالعه کتاب درسی و درسنامه کتاب کمک درسی
  • حل تمرین های کتاب درسی و پس از تسلط بر آن ها حل تست های کتاب کمک درسی
  • مرور مجدد و حل مجدد تست ها
  • تحلیل تست ها ونکته برداری

زیست کنکور تجربی

درس زیست به دلیل داشتن بالاترین ضریب و بیشترین تعداد تست، کسب درصد بالای آن تاثیر مستقیم و بسزایی در رتبه داوطلبان کنکور تجربی دراد.

دانش آموزان باید برای رسیدن به تسلط کافی ابتدا درس به درس، مطالعه داشته و سپس فصل های ترکیبی زیست را به صورت مشترک مطالعه کنند تا بتوانند تست های آن ها را بزنند.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی 1401

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

فصل های تریکبی زیست

نام مبحثفصل های مشترک
مقدمات زیست شناسی و کاربردهازیست دهم فصل اول گفتار 1
زیست دوازدهم فصل 7
بدن انسان و جانوریزیست دهم فصل اول گفتار 3 زیست دهم فصل 2 – 3 – 4 – 5
زیست یازدهم فصل 1 – 2 -3 – 4 – 5 و فصل 7
گیاهیزیست دهم فصل 6 و 7 زیست یازدهم فصل 8 و 9
زیست دوازدهم فصل 6
زیست سلولی و مولکولیزیست دهم فصل اول گفتار 2 بخش مولکول های زیستی
زیست دوازدهم فصل 1 و 2 + فصل 5 و 6 و 7
ژنتیک و تقسیمزیست یازدهم فصل 6 + بخش های اسپرم زایی و فصل 7 تخمک گذاری
زیست دوازدهم فصل 1 گفتار 1 + فصل 3 و 4
حیات و اکولوژیزیست دهم فصل 1 گفتار 2
زیست دوازدهم فصل 8

روش مطالعه زیست کنکور

روش مطالعه زیست به این صورت می باشد که دانش آموزان در ابتدا باید تعداد صفحات و مباحثی را که در یک روز قصد مطالعه دارند مشخص کنند و مباحث مشخص شده را در ابتدا به صورت روان خوانی مطالعه کنند، در این مرحله بهتر است گفتار به گفتار مباحث دروس مطالعه شود.

سپس هر پاراگراف هر گفتار را به صورت خط به خط و مفهومی بخوانند و پس از آن خلاصه نویسی هر مبحث را انجام دهند.

و در آخر ترکیبی خواندن زیست است که مهم ترین مرحله در مطالعه زیست، ترکیبی خواند مفاهیم مشترک می باشد.

در این مرحله خلاصه نویسی فصل هایی که از آن ها سوال به صورت ترکیبی آورده می شود را با هم مطالعه کنید.

فیزیک کنکور تجربی

درس فیزیک در کنکور تجربی ضریب دو را داشته و معمولا داوطلبان کنکور تجربی درس فیزیک را کم اهمیت تر از دروس دیگر تصور می کنند، در حالیکه درصد بالای ۶۰ درصد فیزیک کنکور می تواند سکوی پرتاب داوطلب شود و انتخاب مباحثی که یادگیری آن ها آسان تر بوده و تعداد سوالات آن مباحث بیشتر باشد، بر اساس بودجه بندی کنکور بهترین راه می باشد.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401

عنوانتعداد تست
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
کار توان انرژی۱
دما و گرما۲
الکتریسیته ساکن۴
جریان و مدار۴
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۲
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
فیزیک اتمی و هسته ای۳

روش مطالعه فیزیک کنکور تجربی 1401

درس فیزیک درسی مفهومی-محاسباتی برای داوطلبان کنکور تجربی و ریاضی محسوب می شود و داوطلبان برای یادگیری کامل مباحث این دروس و بالا بردن توانمندی تست زنی، به تمرین و تکرار و زدن تست های متعدد نیاز دارند.

شیمی کنکور تجربی

درس شیمی، آخرین درس دفترچه کنکور تجربی است که تعداد 35 تست را به خود اختصاص داده است.

پس از درس زیست، شیمی دومین درس مفهومی کنکور تجربی است.

همچنین درس شیمی به دلیل داشتن مسائل محاسباتی، دانش آموزان را ملزم به یادگیری فرمول های محاسباتی نیز می کند.

بودجه بندی این درس به گونه ای است که دانش آموزان باید مطالعه مفهومی و محاسباتی را با هم داشته باشند.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1401

مبحثتعداد سوال
واکنش های شیمیایی۴
استوکیومتری۴
ترمودینامیک۴
تعادل شیمیایی۳
الکتروشیمی۳
ساختار اتم۳

روش مطالعه شیمی کنکور

برای مطالعه مفهومی – محاسباتی شیمی کنکور، به دلیل مرتبط بودن کلیه مباحث درس شیمی، به داوطلبان کنکور سراسری رشته تجربی و ریاضی توصیه می شود درس شیمی را از پایه دهم مطالعه کنند.

پس از اطلاع از بودجه بندی کنکور، اطلاع از درصد هر تست برای برنامه ریزی منظم و اصولی از اهمیت بالایی برخوردار است.

درصد هر تست کنکور تجربی

درسدرصد هر تست صحیحدرصد هر تست غلط
درصد هر تست زمین شناسی۴ درصد۱/۳۳ درصد
درصد هر تست ریاضی۳/۳ درصد۱/۱ درصد
درصد هر تست زیست شناسی۲ درصد۰/۹۵ درصد
درصد هر تست فیزیک۳/۳ درصد۱/۱ درصد
درصد هر تست شیمی۲/۸۵ درصد۰/۶۶ درصد

برنامه ریزی و مشاوره کنکور تجربی

یک برنامه ریزی اصولی و منظم تنها در صورتی قابل اجراست که با توجه به شرایط و توانمندی های دانش آموز و بر اساس بودجه بندی کنکور سراسری نوشته و تنظیم شده باشد.

دانش آموزان حداقل یکبار برای خود برنامه ای را تنظیم کرده اند و پس از مدتی به آن عمل نکرده اند.

این عدم عملکرد می تواند علل مختلفی داشته باشد اما دلایل اصلی آن :

1_ قرار دادن تعداد زیاد دروس در برنامه که خارج از توان دانش آموز باشد.

2_ مشخص نکردن مبحث دقیق هر درس

3_ عدم پیگیری شخص دوم (مشاور)

مشاوران کنکور آسان است با در نظر داشتن کلیه موارد گفته شده و هدف دانش آموز، مناسب ترین برنامه ریزی را به صورت اختصاصی و منحصرا برای دانش آموز خود تنظیم نموده و به صورت روزانه پیگیر روند مطالعاتی دانش آموز خود هستند.

برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره شخصی سازی شده و متناسب با شرایط خود، با شماره 02155756500 تماس بگیرد.

مطالب مرتبط
ضریب دروس در کنکور
همه چیز در مورد کنکور 1401
حذفیات کنکور 1401

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *