بودجه بندی کنکور 1404
 • بودجه بندی کنکور 1404 در واقع تعداد تست هایی که پیش بینی می شود از هر مبحث هر درس در کنکور آورده شود را بر اساس کنکور برگزار شده پیشین مشخص می کند. در این نوشت به ارائه بودجه بندی کنکور 1404 برای کلیه گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان می پردازیم، با ما همراه باشید.

  بودجه بندی کنکور تجربی 1404

  کنکور تجربی شامل پنج درس زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین می باشد.

  بیشترین تعداد دفترچه، مختص داوطلبان گروه آزمایشی علوم‌ تجربی است؛ تعداد دفترچه سوالات داوطلبان این گروه آزمایشی با احتساب بهیاری ۴ دفترچه است.

  دفترچه شماره یک گروه علوم‌ تجربی شامل ۴۵ سوال زیست‌ شناسی است که داوطلبان باید در مدت‌زمان ۴۵ دقیقه به سوالات طراحی‌ شده پاسخ دهند.

  دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم‌تجربی شامل ۳۰ سوال فیزیک و ۳۵ پرسش شیمی می‌شود و مدت زمان درنظر گرفته شده برای پاسخ به این پرسش‌ها ۷۵ دقیقه است. تعداد این سوالات نسبت به کنکور گذشته هیچ تغییری نکرده است.

  همچنین دفترچه شماره ۳ گروه آزمایشی علوم‌ تجربی شامل ۴۵ سوال می‌شود که متعلق به دروس ریاضی و زمین‌ شناسی است.

  داوطلبانی که بهیاری را انتخاب کرده باشند، باید به سوالات دفترچه چهارم که شامل ۳۰ پرسش است، پاسخ دهند. مدت‌زمان پاسخ به این پرسش‌ ها، ۲۰ دقیقه درنظر گرفته شده است.تعداد سوالات بهیاری در کنکور ۱۴۰۱، ۳۵ مورد بود.

  بودجه بندی زیست کنکور 1404

  سوالات زیست کنکور 1404 شامل ۴۵ تست می باشد (در سال های گذشته تعداد تست های زیست شناسی ۵۰ تست بود و با تغییرات جدید تعداد آن کمتر شده است) و داوطلبان برای پاسخ گویی به آن ها ۴۵ دقیقه زمان دارند.

  عنوان فصلتعداد تست در کنکور
  گوارش و جذب مواد۳
  تبادلات گازی۲
  گردش مواد در بدن۳
  تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۲
  از یاخته تا گیاه۱
  جذب و انتقال مواد در گیاهان۱
  تنظیم عصبی۳
  حواس۳
  دستگاه حرکتی۲
  تنظیم شیمیایی۱
  ایمنی۳
  تقسیم یاخته۱
  تولید مثل۳
  تولید مثل نهاندانگان۱
  پاسخ گیاه به محرک ها۱
  مولکول های اطلاعاتی۲
  جریان اطلاعات در یاخته ها۳
  انتقال اطلاعات در نسل ها۳
  تغییر در اطلاعات وراثتی۲
  از ماده به انرژی۱
  از انرژی به ماده۲
  فناوری های نوین زیستی۱
  رفتارهای جانوران۱

  بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1404

  تعداد تست های فیزیک مانند سال های گذشته ۳۰ تست می باشد که در ادامه به تفکیک پایه و فصل ها بودجه بندی فیزیک کنکور را آورده ایم.

  بودجه بندی فیزیک دهم تجربی

  عنوان فصلتعداد تست در کنکور
  فیزیک و اندازه گیری۱
  کار انرژی توان۲
  ویژگی های فیزیکی مواد۲
  دما گرما قانون گازها۳

  بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

  عنوان فصلتعداد تست در کنکور
  الکتریسته ساکن۳
  جریان الکتریکی۳
  مغناطیس و القا۳

  بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

  عنوان فصلتعداد تست در کنکور
  حرکت بر خط راست۳
  دینامیک۳
  نوسان و امواج۴
  آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

  بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1404

  سال های بسیاری است که در کنکور تجربی، سوالات درس ریاضی به صورت ترکیبی در کنکور آورده می شود و بودجه بندی آن نیز به صورت ترکیبی است و شامل ۳۰ تست می باشد.

  عنوان فصلتعداد تست در کنکور
  مشتق۴
  کاربرد مشتق۲
  حد و پیوستگی۴
  تابع۲
  معادله و نامعادله۳
  آمار و احتمال۳
  مثلثات۴
  لگاریتم و توابع نمایی۱
  مجموعه و دنباله۱
  توان های گویا۱
  شمارش بدون شمردن۱
  هندسه۳

  بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1404

  سبک سوالات شیمی کنکور نیز به صورت مبحثی و ترکیبی است یعنی سوالات شیمی در کنکور را نمی توان تفکیک به پایه های دهم، یازدهم و یا دوازدهم کرد و سوالات کاملا ترکیبی است و داوطلبان برای پاسخ گویی به تست های شیمی کنکور پس از تسلط بر مطالب هر فصل باید مباحث را به صورت ترکیبی مطالعه کنند.

  شیمی کنکور شامل ۳۵ تست می باشد:

  عنوان مبحثتعداد تست
  آرایش الکترونی و جدول تناوبی۵
  شیمی آلی۵
  سینتیک۲
  نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس۱
  ترموشیمی۴
  تعادل۲
  جامد های بلوری۲
  استوکیومتری و واکنش ها۴
  اسید و باز۴
  الکتروشیمی۳
  محلول ها۲
  خواص فلزی و نافلزی۱

  بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی 1404

  درس زمین شناسی، تعداد ۱۵ تست از دفترچه شماره ۳ کنکور تجربی را به خود اختصاص داده است و بودجه بندی آن شامل:

  عنوان مبحثتعداد تست
  آفرینش کیهان و تکوین زمین۴
  منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن۲
  منابع آب و خاک۲
  زمین شناسی و سازه های مهندسی۲
  زمین شناسی و سلامت۲
  پویایی زمین۲
  زمین شناسی ایران۱

  بودجه بندی کنکور ریاضی 1404

  مدت زمان برگزاری کنکور گروه آزمایشی ریاضی‌ فیزیک ۱۴۵ دقیقه است، داوطلبان در این بازه زمانی به ۱۰۵ سوال پاسخ می‌دهند. دفترچه شماره یک این گروه آزمایشی شامل ۴۰ سوال ریاضی است و داوطلبان ۷۰ دقیقه برای پاسخ به پرسش‌ها وقت دارند.

  مبحثتعداد سوال
  مجموعه، الگو، دنباله۰
  مثلثات۲
  توان های گویا و عبارت های جبری۱
  معادله و نامعادله۲
  شمارش بدون شمردن۰
  هندسه تحلیلی۰
  تابع۲
  بخش پذیری و تقسیم۰
  تابع نمایی و لگاریتمی۱
  حد و پیوستگی۲
  حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
  مشتق۲
  کاربرد مشتق۱

  بودجه بندی گسسته و هندسه کنکور ریاضی 1404

  مبحثتعداد سوال
  ترسیم های هندسی و استدلال۰
  قضیه تالس و تشابه۲
  چندضلعی ها۱
  تجسم فضایی۲
  دایره۲
  تبدیل های هندسی۲
  روابط طولی در مثلث۱
  ماتریس۲
  مقاطع مخروطی۲
  بردارها۱
  مبانی ریاضیات۲
  احتمال۲
  آمار توصیفی۲
  آمار استنباطی۰
  نظریه اعداد۱
  گراف۱
  ترکیبیات۳

  بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1404

  سوالات فیزیک کنکور رشته ریاضی شامل ۳۵ تست می باشد و با درس شیمی در یک دفترچه قرار گرفته است و برای پاسخ گویی به سوالات این دو درس ۷۵ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

  بودجه بندی درس فیزیک به تفکیک پایه های یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی را در جدول های زیر مشاهده کنید.

  بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی

  عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
  اندازه گیری و چگالی۰
  کار توان انرژی۱
  ویژگی فیزیکی مواد۳
  دما و گرما قانون گازها۳
  ترمودینامیک۳

  بودجه بندی فیزیک یازدهم ریاضی

  عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
  الکتریسته ساکن۳
  جریان الکتریکی۳
  مغناطیس۲
  القا۲

  بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

  عنوان فصلتعداد تست
  حرکت بر خط راست۳
  دینامیک و حرکت دایره ای۲
  نوسان و امواج۴
  برهم کنش های موج۲
  فیزیک اتمی۲
  فیزیک هسته ای۲

  بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1404

  درس شیمی تعداد ۳۰ تست را در کنکور ریاضی به خود اختصاص داده است. سبک سوالات این درس به صورت مبحثی است و داوطلبان کنکور ریاضی پس مطالعه فصل های هر سه پایه باید مطالب را بر اساس بودجه بندی شیمی کنکور، به صورت مبحثی مطالعه کرده و تست های متعدد برای تسلط بیشتر بزنند.

  بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی شامل:

  عنوان مبحثتعداد تست
  آرایش الکترونی و جدول تناوبی۳
  شیمی آلی۳
  سینتیک۲
  نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس۱
  ترموشیمی۳
  تعادل۲
  جامد های بلوری۲
  استوکیومتری و واکنش ها۴
  اسید و باز۴
  الکتروشیمی۳
  محلول ها۲
  خواص فلزی و نافلزی۱

  بودجه بندی کنکور انسانی 1404

  داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم‌ انسانی شرکت می‌کنند، ۲ دفترچه دارند (دفترچه سوم ویژه داوطلبانی است که دیپلم تحصیلی آنها، علوم و معارف اسلامی است).

  دفترچه شماره یک کنکور 1404 شامل ۲۰ سوال ریاضی، ۳۰ سوال برای زبان و ادبیات فارسی، ۱۵ سوال علوم‌ اجتماعی و ۱۵ سوال روان‌ شناسی می‌شود، مدت‌ زمان درنظر گرفته شده برای ۸۰ سوال دفترچه اول، ۸۵ دقیقه است. 

  دفترچه دوم کنکور انسانی 1404 شامل ۸۰ سوال است و شرکت کنندگان فرصت دارند که در ۷۵ دقیقه به پرسش‌ های طراحی شده، پاسخ دهند، این دفترچه شامل دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد است که به ترتیب ۳۰، ۱۳، ۱۲، ۲۰ و ۱۵ پرسش دارند. 

  دفترچه سوم کنکور انسانی 1404، این دفترچه ۸۰ سوال دارد و افراد باید در مدت زمان ۸۰ دقیقه به پرسش‌ها پاسخ دهند، دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال عربی، ۱۳ سوال تاریخ، ۱۲ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال فلسفه و منطق و ۱۵ پرسش اقتصادی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخ به پرسش‌های طراحی شده، ۷۵ دقیقه است.

  بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1404

  بودجه بندی ریاضی دهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)۱
  عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)۱
  معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)۲
  معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)۱
  تابع (نمودار تابع درجه ۲)۱
  کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)۱
  نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)۲

  بودجه بندی ریاضی یازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها )۱
  تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
  تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
  آمار ( شاخص‌های آماری )۱
  آمار ( سری‌های زمانی )۱

  بودجه بندی ریاضی دوازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  آمار احتمال (شمارش)۱
  احتمال۲
  الگوهای خطی (دنباله حسابی)۱
  الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)۱
  الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱

  بودجه‌ بندی اقتصاد کنکور انسانی 1404

  عنوانتعداد سوال
  تولید۲
  بازار۲
  آشنایی با شاخص اقتصادی۵
  پول و بانک۲
  فقر و توزیع درآمد۱
  اقتصاد بین الملل۲
  اقتصاد ایران۱

  بودجه‌ بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1404

  بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی نیز بر اساس سبک سوالات این درس در چند سال اخیر، به صورت مبحثی و ترکیبی است.

  عنوانتعداد سوال
  تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
  عروض۶
  قافیه۲
  ترکیبی عروض و قافیه۱
  آرایه ادبی۷
  قرابت معنایی۵

  بودجه‌ بندی عربی تخصصی کنکور 1404

  عنوانتعداد سوال
  ترجمه۸
  تحلیل صرفی۳
  ضبط حرکات۱
  قواعد۷
  مفهوم۱

  بودجه‌ بندی تاریخ کنکور انسانی 1404

  بودجه بندی تاریخ دهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس دوم۱
  درس سوم۱
  درس هفتم۱
  درس چهاردهم۱
  درس پانزدهم۱

  بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس دوم۱
  درس هفتم۱
  درس سیزدهم۱

  بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس اول۱
  درس دوم۱
  درس چهارم۱
  درس پنجم۱
  درس هشتم۱

  بودجه‌ بندی جغرافیا کنکور انسانی 1404

  عنوانتعداد سوال
  دهم۳
  یازدهم۵
  دوازدهم۴

  بودجه‌بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 1404

  عنوانتعداد سوال
  پایه دهم۵
  پایه یازدهم۵
  پایه دوازدهم۵

  بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی 1404

  پایهتعداد تست
  دهم۴
  یازدهم۳
  دوازدهم۳

  بودجه‌ بندی منطق کنکور انسانی 1404

  عنوانتعداد سوال
  منطق ترازوی اندیشه۱
  لفظ و معنا۱
  مفهوم و مصداق۱
  انواع و شرایط تعریف۱
  اقسام استدلال و کاربردهای آن۱
  قضیه حملی۱
  احکام قضایا۱
  نگاهی به تاریخچه معرفت۱
  قضیه شرطی و قیاس استثنایی۲

  بودجه‌ بندی روانشناسی کنکور انسانی 1404

  عنوانتعداد سوال
  روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۱
  روان شناسی رشد۴
  احساس، توجه، ادراک۳
  حافظه و علل فراموشی۲
  تفکر (۱) حل مسئله۲
  تفکر (۲) تصمیم‌گیری۲
  انگیزه و نگرش۱
  روانشناسی سلامت۱

  بودجه بندی کنکور هنر 1404

  داوطلبانی که در کنکور آزمایشی هنر شرکت می‌کنند، می‌بایست به ۱۰۰ سوال در بازه زمانی ۱۱۵ دقیقه پاسخ دهند. فقط یک دفترچه در اختیار داوطلبان این گروه آزمایشی قرار می‌گیرد که شامل ۵۰ پرسش درک عمومی هنر، ۳۰ سوال درک عمومی ریاضی و فیزیک و ۲۰ سوال خلاقیت تصویری و تجسمی می‌شود.

  بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور 1404

  عناصر و کیفیات بصریشناخت تکنیک و ابزارشناخت آثار هنرمندانشناخت سبک های هنریمبانی طراحی گرافیکسایر موضوعات
  ۵۲۳۳۳۴

  بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر 1404

  مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
  اعداد حقیقی۲درصد۱چند ضلعی۳گرما۱
  معادله۱هوش و ریاضی۱تبدیلات هندسی۳کار و انرژی۱
  نسبت و تناسب۲اعداد گویا۱هندسه در فضا۲نور۱
  رادیکال۱مثلث۲دایره۱خواص مواد۱
  هوش شناسی۳الگو سازی۲فشار۱

  بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور 1404

  مبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوال
  هنر پیشا تاریخ ایران۳هنر پیشا تاریخی جهان۲سبک های هنری۵
  هنر ایران باستان۳چین و ژاپن۲صنایع دستی۳
  هند۲بین النهرین۲عکاسی۳
  اژه و یونان۲هنر اسلامی ایران۵موسیقی۳
  قرون وسطی۳هنر رنسانس۲نمایش۴
  خوشنویس۲چاپ۴

  بودجه بندی کنکور زبان 1404

  کنکور زبان تخصصی دارای ۷۰ تست می باشد و داوطلبان این کنکور برای پاسخ دادن به سوالات ۱۰۵ دقیقه زمان دارند.

  بودجه بندی سوالات کنکور زبان تخصصی به صورت مبحثی است که در جدول زیر آورده شده است:

  مبحثتعداد سوالات
  واژگان۱۵
  گرامر۱۰
  کاربرد زبان۱۰
  ترتیب واژه۵
  کلوز تست۱۰
  ریدینگ۲۰

  مطالب مرتبط
  تاثیر معدل در کنکور 1404

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *