برنامه ریزی کنکور انسانی
برنامه ریزی کنکور انسانی

برنامه ریزی کنکور انسانی

برنامه ریزی اصولی برای کنکور انسانی دارای چه ویژگی هایی است؟

برنامه ریزی درسی رشته انسانی، بهتر است توسط چه کسی تنظیم شود؟

کنکور انسانی

کنکور انسانی، نسبت به کنکور ریاضی از تعداد داوطلبان بیشتری برخوردار بوده

دروس اختصاصی کنکور انسانی

تعداد سوالات دفترچه دروس اختصاصی کنکور انسانی شامل ۱۸۰ تست می باشد و داوطلبان کنکور انسانی ۱۶۵ دقیقه برای پاسخ گویی به سوالات زمان دارند.

دروس اختصاصی کنکور انسانی بر اساس ترتیب دفترچه کنکور انسانی شامل:

  1. ریاضی (۲۰ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
  2. اقتصاد (۱۵ تست و ۱۰ دقیقه زمان)
  3. زبان و ادبیات فارسی (۳۰ تست و ۳۰ دقیقه زمان)
  4. زبان عربی (۲۰ تست و ۲۰ دقیقه زمان)
  5. تاریخ و جغرافیا (۳۰ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
  6. علوم اجتماعی (۲۰ تست و ۱۵ دقیقه زمان)
  7. فلسفه و منطق (۲۵ تست و ۲۵ دقیقه زمان)
  8. روان شناسی (۲۰ تست و ۱۵ دقیقه زمان)

ضرایب دروس اختصاصی انسانی

عنوان درسزیر گروه ۱زیر گروه ۲زیر گروه ۳زیر گروه ۴زیر گروه ۵
ریاضی۲۴۴۳۳
اقتصاد۱۲۳۲۲
ادبیات۴۲۲۲۲
عربی۴۱۱۱۱
تاریخ و جغرافیا۱۱۱۳۱
علوم اجتماعی۱۳۲۲۳
فلسفه و منطق۳۱۱۲۲
روان شناسی۱۲۱۳۳

رشته های زیر گروه انسانی

زیر گروهرشته تحصیلی
زیر گروه یک رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی.
مقطع کارشناسی: آموزش الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شناسی،
تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت.
مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق.
زیر گروه دوم رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
مقطع کارشناسی: آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی،
حفاظت اطلاعات، روزنامه‌نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی.
زیر گروه سه رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی باستان‌شناسی، کاردانی علوم انتظامی.
مقطع کارشناسی: اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور
بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری.
زیر گروه چهار رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی.
مقطع کارشناسی: آماد، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی.
زیر گروه پنج رشته انسانیمقطع کاردانی: کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی، کاردانی آموزش وپرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک.
مقطع کارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش علوم ورزشی، آموزش کودکان استثنایی، روا نشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی،
علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده.

درصد هر تست کنکور انسانی

درسدرصد هر تست صحیح کنکور انسانیدرصد هر تست غلط کنکور انسانی
ریاضی و آمار۵ درصد۱/۶۶ درصد
اقتصاد۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
زبان و ادبیات فارسی۳/۳۳ درصد۱/۱۱ درصد
زبان عربی۵ درصد۱/۶۶ درصد
تاریخ۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
جغرافیا۶/۶۶ درصد۲/۲۲ درصد
علوم اجتماعی۵ درصد۱/۶۶ درصد
فلسفه و منطق۴ درصد۱/۳۳ درصد
روان شناسی۵ درصد۱/۶۶ درصد

برنامه ریزی رشته انسانی

دانش آموزان رشته انسانی و فارغ التحصیلانی که هدف شرکت در کنکور انسانی را دارند، برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود، به برنامه ریزی اصولی و اختصاصی برای شرکت در کنکور انسانی نیاز دارند.

منظور از برنامه ریزی اصولی کنکور انسانی چیست؟

ویژگی های برنامه ریزی اصولی

۱- برنامه ریزی تحصیلی باید انعطاف پذیری داشته باشد. یعنی در آن بتوان پیشامدها و اتفاق های ناگهانی که مانع درس خواندن می شوند را جبران کرد. و ساعات از دست رفته را با مطالعه در ساعات دیگر جبران کرد.

۲- برنامه ریزی باید فردی و براساس خصوصیات اخلاقی و تحصیلی هر فرد باشد هیچگاه یک برنامه درسی نمی تواند نیاز های چند دانش آموز و داوطلب کنکور را برطرف کند . همه دانش آموزان در یک درس خاص مشکل ندارند و ساعت مطالعه روزانه همه داوطلبین کنکور یکی نمی باشد.

۳- در مطالعه باید دروسی که پشت سرهم قرار میگیرند از لحاظ محتوایی متفاوت باشند . هیچگاه دو درس حفظی را نباید باهم قرار دارد، یا حتما دروس عمومی در کنار دروس اختصاصی در برنامه وجود داشته باشند.

۴- در یک برنامه ریزی تحصیلی منظم دانش آموز باید پیشرفت در رتبه و تراز را مشاهده کند . و هرماه نمودار پیشرفت در حال افزایش باشد.

۵- برنامه ریزی باید دارای تنوع باشد و دانش آموز در حال اجرای برنامه تنوع درسی را احساس کند و باعث خستگی روحی دانش آموز نشود.

۶- اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باید در برنامه ریزی مشخص شوند و دانش آموز بداند هر درس را به چه منظور و برای چه درصدی در برنامه ریزی می خواند.

بهترین مشاور کنکور انسانی

بهترین برنامه ریزی برای داوطلبان کنکور رشته انسانی، برنامه ای است که توسط مشاور تحصیلی تنظیم و نوشته شود.

بسیاری از دانش آموزان در طول تحصیل حداقل یکبار برنامه ریزی کرده اند و به آن عمل نکرده اند.

زمانی که برنامه ریزی توسط مشاور تحصیلی متخصص انجام شود، دانش آموز علاوه بر دریافت برنامه ریزی، روش صحیح مطالعه دروس، رفع مشکل عدم تمرکز و … را دریافت می کند و دغدغه ی نوشتن برنامه و صحیح بودن آن را نخواهد داشت و به درستی و مطابق با برنامه ای که دریافت کرده است مطالعه می کند.

مشاوره تحصیلی رشته انسانی اوج یادگیری

مشاوران رشته انسانی کنکور آسان است با هدف موفقت دانش آموزان کشور، برنامه ریزی های منظم و حجمی متناسب با شرایط توانمندی های ذهنی دانش آموز ارائه می دهند.

مهم ترین ویژگی برنامه ریزی مشاوران کنکور آسان است، انعطاف پذیر و منحصر به فرد بودن برنامه ریزی است.

برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره کنکور انسانی پایه تحصیلی خود را به شماره 09121904690 پیامک کنید.

در صورتی که فارغ التحصیل هستید و قصد شرکت در کنکور انسانی را دارید، برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره اختصاصی کنکور آسان است، کلمه انسانی را به شماره 09121904690 پیامک نمائید.

منابع کنکور انسانی کنکور آسان است

کنکور آسان است برخلاف دیگر موسسات کنکوری، منابع کاملی (آموزش مفهوم و روش های تست زنی) را برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی با تدریس اساتید برتر و با تجربه تولید و ارائه کرده است.

همچنین بسته معلم خصوصی کنکور انسانی، بسته ای با محتوای آموزش مفاهیم دروس کنکور انسانی (دروس اخصاصی کنکور انسانی و دروس عمومی) به صورت جامع تولید و ارائه کرده است.

خرید منابع رشته انسانی کنکور آسان است

برای خرید منابع کنکور انسانی از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

روش اول:

خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

روش دوم:

خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

روش سوم:

تماس با شماره 02155756500 و دریافت شماره حساب مورد تایید موسسه.

مطالب مرتبط
قیمت محصولات رشته انسانی کنکور آسان است
بسته معلم خصوصی کنکور انسانی
همه چی در مورد کنکور

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *