بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402 به دانش آموزان با توجه به اهمیت هر بخش در برنامه ریزی تحصیلی بهتر یاری می دهد.

از این جهت که دانش آموز متوجه می شود کدوم بخش از اهمیت بهتری برخوردار می باشد. می داند قسمت هایی که نمره ی بیشتری دارند کدام است. اینگونه می شود مطالعه امتحان نهایی بهتری دارند.

برای دانش آموزان تجربی، ریاضی و انسانی بارم بندی امتحانات را در ادامه ی این مقاله از سایت کنکور آسان است بیان می کنیم.

در ابتدا با بیان تاریخ امتحان نهایی و دروس مختلف رشته های ریاضی، تجربی و انسانی شروع می کنیم. پس دانش آموزان برای موفقیت و اطلاع از بارم بندی امتحانات نهایی خود تا انتهای این مقاله همراه با کنکور آسان است باشید.

از مزیت های دانستن این بارم بندی می توان به برنامه ریزی بر اساس الویت ها و میزان نمره ها آن اشاره کرد. حجم بالای دروس این امکان را به وجود می آورد که دانش آموز در زمان مطالعه سردرگم بشود. برای جلوگیری از این سردرگمی در مطالعه به بیان بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402 می پردازیم.

تاریخ امتحانات نهایی خرداد 1402

برای اطلاع از زمان دقیق آغاز هر یک از دروس امتحان نهایی به دقت به جدول ذیل توجه کنید.

تاریخ / رشته تحصیلیریاضی و فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانی
یکشنبه 1402/02/31تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 1402/03/02فیزیک 3فیزیک 3تاریخ 3
پنجشنبه 1402/03/04فارسی 3فارسی 3فارسی 3
یکشنبه 1402/03/07هندسه 3ریاضی 3جامعه شناسی 3
سه شنبه 1402/03/09زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3زبان انگلیسی 3
پنجشنبه 1402/03/11شیمی 3شیمی 3فلسفه 3
سه شنبه 1402/03/16حسابان 2زیست شناسی 3علوم و فنون ادبی 3
پنجشنبه 1402/03/18سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
یکشنبه 1402/03/21ریاضیات گسستهزمین شناسیریاضی و آمار 3
سه شنبه 1402/03/23عربی، زبان قرآن 3عربی، زبان قرآن 3عربی، زبان قرآن 3
پنجشنبه 1402/03/25علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجغرافیا 3

امتحانات نهایی پایه دوازدهم در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی 1402-1401 از 31 اردیبهشت 1402 آغاز و تا 25 خرداد ادامه دارد. شروع فرآیند آزمون از ساعت 7:30 می باشد.

بعد از اینکه زمان و ساعت برگزاری هر یک از دروس را مطالعه کردیم، نوبت به بیان بارم بندی هریک می رسد.

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402

امتحانات نهایی تجربی شامل چه دروسی می شود که بایستی از آن مطلع باشیم؟

دروس پایه دوازدهم تجربی شامل:

دین و زندگی 3، عربی، زبان قرآن 3، فارسی 3، زبان انگلیسی 3، علوم اجتماعی 3، سلامت و بهداشت، ریاضیات 3، فیزیک 3، شیمی 3 و زیست شناسی 3 می باشد.

بارم بندی دروس این رشته به ترتیب تاریخ امتحان شرح زیر است:

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: دین و زندگی

درسنمره
دروس 1 الی درس 77 نمره
درس 8 و 95 نمره
درس 10 و 112 نمره
درس 12 و 136 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: فیزیک

جدول بارم بندی فصل های درس فیزیک برای امتحان نوبت دوم به شرح زیر است:

فصل اول3.75 نمره
فصل دوم4 نمره
فصل سوم3.75 نمره
فصل چهارم3.25 نمره
فصل پنجم3.75 نمره
فصل ششم2.5 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: فارسی

بارم بندی درس فارسی 3 پایه دوازدهم تجربی برای قلمروهای زبانی (7 نمره)، ادبی (5 نمره) و فکری (8 نمره) به شرح زیر می باشد.

  • قلمرو زبانی
معنی واژه 1.5 نمره
املای واژه 1.5 نمره
دستور 4 نمره
  • قلمرو ادبی
آرایه های ادبی 2.5 نمره
تاریخ ادبیات1 نمره
حفظ شعر 1.5 نمره
  • قلمرو فکری
درک مطلب 4 نمره
معنی و مفهوم نثر 2 نمره
معنی و مفهوم نظم 2 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: ریاضی

جدول ذیل مربوط بهدرس ریاضی 3 دوازدهم تجربی می باشد که مطابق آن در امتحانات نوبت دوم فصل چهارم بیشترین بارم را دارد و در نتیجه زمان بیشتری را برای مطالعه نیاز دارد.

فصل 12 نمره
فصل 22 نمره
فصل 32 نمره
فصل 45 نمره
فصل 53/5 نمره
فصل 63/5 نمره
فصل 72 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: زبان انگلیسی

بارم بندی درس زبان انگلیسی به شرح مهارت های زیر می باشد.

 (listening) مهارت شنیداری 4 نمره
(peaking ) مهارت صحبت کردن4 نمره
(reading) مهارت خوانداری4 نمره
(writing) مهارت نوشتاری4 نمره
(vocabulary) مهارت واژگان2 نمره
(grammar) مهارت دستور زبان2 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: شیمی

بارم بندی فصل به فصل درس شیمی برای امتحاننوبت دوم خرداد در جدول زیر ارائه شده است.

فصل اول (مولکول ها در خدمت تندرستی) 6/5 نمره
فصل دوم (آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی) 5 نمره
فصل سوم (شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) 4 نمره
فصل چهارم (شیمی راهی به سوی آینده روشن تر) 4/5 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: زیست شناسی

جدول زیر مربوط به بارم بندی درس زیست شنایس می باشد. دانش آموزان با کسب آگاهی از این جدول می توانند از زمان مطالعه بخش هایی که نمرات کمتری دارند بکاهند و صرف مطالعه بخش های با اهمیت تر نمایند.

مولکول های اطلاعاتی 2/5 نمره
جریان اطلاعات در یاخته 2/5 نمره
جریان اطلاعات در نسل ها 2/5 نمره
تغییر در اطلاعات وراثتی 2/5 نمره
تأمین انرژی در یاخته 2/5 نمره
تأمین انرژی برای ساختن مواد آلی 2/5 نمره
فناوری های نوین زیستی 2/5 نمره
رفتارهای جانوران 2/5 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: سلامت و بهداشت

بارم بندی درس سلامت و بهداشت برای پایه دوازدهم رشته تجربی به صورت درس به درس تعیین شده و مطابق جدول است.

درس سلامت چیست؟1 نمره
درس برنامه غذایی سالم 3.5 نمره
درس بهداشت فردی 2 نمره
درس بهداشت روان 2 نمره
درس مصرف دخانیات و الکل 2 نمره
درس اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن 2 نمره
درس پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی (کمر درد) 2 نمره
درس پیشگیری از حوادث خانگی 2 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: عربی

بارم بندی درس عربی و زبان قرآن 3 برای دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی را در چند بخش تحت عنوان مهارت های زبانی معرفی می کنیم.

1- مهارت واژه شناسی (2 نمره)

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده می شود . )  1 نمره
مترادف و متضاد ( دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص می کند ؛ یا شش کلمه درهم داده می شود و دانش آموز آن ها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد . )    0.5 نمره
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه
یا یافتن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه
  0.25 نمره
نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم )   0.25 نمره

2- مهارت ترجمه به فارسی (9 نمره)

ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » 5 نمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس.
( ترجمه لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است.)
  0.5 نمره
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل (أن، کأن، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل  0.5 نمره
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی 1 نمره
ترجمه یک جمله دارای قید حالت  0.5 نمره
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله)  0.5 نمره
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تـمرین و بخش « اعلموا » (چهار جای خالی)  1 نمره

3- مهارت شناخت و کاربرد قواعد (7 نمره)

ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر ، نهی ، نفی ، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی ، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند : خرج ، دخل ، صبر ، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر ، آنها را ترجمه می کند ؛ مانند : « أنا دخلت قریه جدی أمس . » که در این جمله دو قرینه « أنا » و « ی » در « إنی » و « جدی » و قید زمان « أمس » به دانش – آموز کمک می کنند تا بتواند « دخلت » را درست ترجمه کند . در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده می شود ، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود ؛ مثال : یا تلامیذ ، لم تهمسون فی الصف ؟! ( همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر ( هشت مورد ) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم 2 نمره
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : « کتب المسافر رساله فی الفندق . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند . ( فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ، حال ، مستثنی و مفعول مطلق ) تذکر : سهم حال ، مستثنی و مفعول مطلق ١.٢۵ نـمره از ٣ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود . ٠/٢۵ تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/۵ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه صفحه ۴٠ کتاب درسی باشد . 3 نمره
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آن ها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . ) 2 نمره

4- مهارت درک و فهم (2 نمره)

سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)1 نمره
درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آن ها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.1 نمره

بارم بندی امتحانات نهایی تجربی 1402: علوم اجتماعی

بارم بندی درس هویت اجتماعی برای پایه دوازدهم رشته تجربی به صورت درس به درس تعیین شده و مطابق جدول می باشد.

درس اول1.5 نمره
درس دوم1.5 نمره
درس سوم1.5 نمره
درس چهارم1.5 نمره
درس پنجم1.5 نمره
درس ششم2.5 نمره
درس هفتم2.5 نمره
درس هشتم2.5 نمره
درس نهم2.5 نمره
درس دهم2.5 نمره

موسسه ی کنکور آسان است

موسسه کنکور آسان است در راستای عدالت آموزشی، منابع آموزشی و تکنیک های تست زنی را در قالب دی وی دی برای دانش آموزان مهیا کرده است. علاوه بر تدریس و آموزش منابع، به دانش آموزان برنامه ریزی تحصیلی هم ارائه می کنند.

مشاورین موسسه ی کنکور آسان است، همانطور که برنامه ریزی برای کنکور را در راستای اهداف خود قرار می دهند، از برنامه ریزی امتحانات نهایی غافل نمی شوند و برای کسب بهترین نتایج، تمامی جوانب را می سنجد. یک راهنمای راه، هم مسیر کنکور و هم مسیر کسب نمرات درخشان در امتحانات نهایی را برای دان آموزان ترسیم می کند.

برای اینکه یک مطالعه موفق و پربازده را دانش آموز تجربه کند لازم است روش های مطالعه را به خوبی فرا بگیرد. دانش آموزان می توانند با استفاده از مشاورین کنکور آسان است خود را به بهترین نحو برای شرکت در امتحانات نهایی، پایان سال و در ادامه برای کنکور آماده کنند. مشاورین موسسه کنکور آسان است علاوه بر اینکه برای انتخاب بهترین منابع کنکوری دانش آموزان را راهنمایی می کنند، در آموزش و فرا گیری روش های مطالعه دروس به دانش آموزان راهکار ارائه می دهند. در برنامه ریزی ها نیز طوری رفتار می کنند که در وهله ی اول قابل اجرا و کامل بودن تمامی مطالب را شامل شود سپس برای تثبیت مطالب مرور و جمعبندی را به صورت منظم قرار می دهند.

تماس با موسسه کنکور آسان است

دانش آموزان برای ارتباط با کنکور آسان است، دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید:

دفتر مرکزی : 02155756500
مشاور ارشد : 09121904690

منابع آموزشی موسسه کنکور آسان است، با تدریس های مفهومی و تستی، یکی از کامل ترین مجموعه های آموزشی برای کنکور و معدل سازی است. با تهیه منابع موسسه کنکور آسان است شما می توانید از مشاوره های تحصیلی نیز استفاده کنید.

بهترین منابع آموزشی ویژه تست زنی کنکور را از سایت رسمی کنکور آسان است تهیه کنید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *