امیر مسعودی
امیر مسعودی

امیر مسعودی

امیر مسعودی کیست؟

مهندس مسعودی چه دروسی را تدریس می کنند؟

مهندس امیر مسعودی کیست؟

مهندس امیر مسعودی مدرس با تجربه و توانمند ریاضی و فیزیک کنکور در موسسه کنکور آسان است می باشند.

استاد امیر مسعودی ریاضی را با چه روشی تدریس می کند؟

مهندس امیر مسعودی درس ریاضی را به صورت مفهومی تدریس و روش های تست زنی ریاضی کنکور در کمترین زمان ممکن را تدریس می کنند.

بهترین روش خرید بسته های آموزش ریاضی و فیزیک امیر مسعودی؟

خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است، بهترین روش برای خرید بسته های آموزش ریاضی و فیزیک استاد مسعودی می باشد.

شماره تماس مهندس امیر مسعودی؟

برای ارتباط با مشاوران مهندس امیر مسعودی با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس بگیرید.

امیر مسعودی کنکور آسان است

مهندس امیر مسعودی، مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است، این دو درس را ابتدا به شیوه کاملا مفهومی تدریس کرده و سپس تکنیک های تست زنی و نکات کلیدی و مهم آن مبحث را آموزش می دهند.

کلیه بسته های آموزش ریاضی و فیزیک کنکور آسان است همراه با جزوه تالیف شده توسط استاد مسعودی می باشد.

برنامه های تلویزیونی امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی به منظور آشنایی دانش آموزان و والدین با شیوه تدریس ایشان در برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری، یادگیری آسان و مشاوره و آزمون تدریس می کنند.

 • برنامه ی اوج یادگیری : شبکه ی ۲ سیما
 • برنامه ی یادگیری آسان : شبکه ی ۴ سیما
 • برنامه ی مشاوره و آزمون : شبکه سلامت

فیزیک امیر مسعودی

استاد امیر مسعودی، مدرس فیزیک کنکور، در برنامه اوج یادگیری و یادگیری آسان به صورت زنده مفاهیم فیزیک را تدریس و با استفاده از تکنیک ها اختصاصی خود تست های بسیاری را در کمترین زمان ممکن آموزش می دهند.

فیزیک دهم

فیزیک دهم، علاوه بر دارا بودن مباحث مفهومی بالا، از مباحث محاسباتی بسیاری برخوردار بوده و دانش آموزان پایه دهم، علاوه بر یادگیری مفهومی نیاز به یادگیری روش تست زنی نیز دارند.

فیزیک دهم تجربی

فیزیک دهم تجربی، برای دانش آموزان به دلیل تغییر مقطع تحصیلی، یادگیری آن ممکن است دشوار تصور شود.

در حالیکه دانش آموزان به دلیل ار تباط برقرار نکردن با تدریس معلم فیزیک خود معمولا چنین تصوری دارند.

فیزیک دهم تجربی شامل چهار فصل می باشد:

 1. فیزیک و اندازه گیری
 2. ویژگی های فیزیکی مواد
 3. کار، توان، انرژی
 4. دما و گرما
 5. بودجه بندی

بودجه بندی فیزیک دهم تجربی

فصلتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
کار ، توان ، انرژی۲
دما و گرما۳

استاد امیر مسعودی هر چهار فصل فیزیک دهم تجربی را به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی تدریس کرده اند.

دانش آموزان بسیاری با مطالعه تدریس های استاد امیر مسعودی، با شیوه تدریس اختصاصی و پر انرژی ایشان، علاقه مند به یادگیری درس فیزیک شده و تصورات آن ها نسبت به درس فیزیک تغییر کرده است.

فیزیک دهم ریاضی

فیزیک دهم ریاضی، شامل پنج فصل می باشد :

۱_فیزیک و اندازه گیری

۲_ویژگی های فیزیکی مواد

۳_کار، توان، انرژی

۴_دما و گرما

۵_ترمودینامیک

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی

فصلتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری ( فصل اول )۰
ویژگی های فیزیکی مواد ( فصل دوم )۲
کار ، توان ، انرژی ( فصل سوم )۳
دما و گرما ( فصل چهارم )۴
ترمودینامیک ( فصل پنجم )۳

استاد امیر مسعودی فیزیک دهم تجربی را به صورت آموزش مفهومی و روش های تست زنی همراه با جزوه ارائه کرده اند.

فیزیک یازدهم

یادگیری فیزیک یازدهم، معمولا برای دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی نسبت به دهم و یازدهم آسان تر تصور می شود در حالیکه در چند سال اخیر، سوالات فیزیک یازدهم کنکور، به گونه ای ارائه شده است که داوطلب برای حل آن ها نیاز به روش تست زنی داشته و مطالعه تشریحی برای حل آن ها کافی نیست.

فیزیک یازدهم تجربی

فیزیک یازدهم تجربی، شامل سه فصل می باشد:

 1. الکتریسیته ساکن
 2. جریان و مدار
 3. مغناطیس و القای الکترومغناطیس

استاد امیر مسعودی، بر اساس بودجه بندی کنکور، کلیه مباحث یازدهم تجربی را به صورت آموزش مفهومی و روش های تست زنی تدریس کرده اند.

بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

عنوانتعداد سوال
الکتریسیته ساکن ( فصل اول )۳
خازن ( فصل اول )۱
جریان و مدار ( فصل دوم )۴
مغناطیس و القا ( فصل سوم )۲

فیزیک یازدهم ریاضی

فیزیک یازدهم ریاضی، شامل چهار فصل می باشد:

 1. الکتریسیته ساکن
 2. جریان و مدار
 3. مغناطیس
 4. القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

بودجه بندی فیزیک یازدهم ریاضی

عنوانتعداد سوال
الکتریسیته ساکن ( فصل اول )۳
خازن ( فصل اول )۱
جریان و مدار ( فصل دوم )۴
مغناطیس و القا ( فصل سوم )۲

استاد امیر مسعودی، بر اساس بودجه بندی کنکور، هر چهار فصل فیزیک یازدهم ریاضی را به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی تدریس کرده اند.

در صورتی که دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تجربی و ریاضی، مفاهیم پایه را به طور کاملا مفهومی یاد گرفته و بتوانند در کمترین زمان ممکن تست های زمان دار را بزنند در سال دوازدهم، که معمولا دانش آموزان بدلیل حجم بالای مطالعه دهم و یازدهم همراه با دوازدهم، دچار کمبود وقت می شوند، دچار مشکل نمی شوند.

فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم بالا ترین تعداد سوالات کنکور را به خود اختصاص می دهد و یادگیری مفهومی و تست زنی مباحث آن از اهمیت بسیار بالایی برای هر دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی برخوردار است.

فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم تجربی، شامل چهار فصل می باشد:

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک
 3. نوسان و امواج
 4. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

عنوانتعداد سوال
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

استاد امیر مسعودی، بر اساس بودجه بندی کنکور و آخرین تغییرات کتاب درسی، مباحث فیزیک دوازدهم را به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی در دی وی دی های روش تست زنی خود تدریس کرده اند.

فیزیک دوازدهم ریاضی

فیزیک دوازدهم ریاضی شامل شش فصل می باشد:

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک و حرکت حرفه ای
 3. نوسان و موج
 4. بر هم کنش های موج
 5. آشنایی با فیزیک اتمی
 6. آشنایی با فیزیک هسته ای

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

عنوانتعداد سوال
حرکت بر خط راست ( فصل اول )۴
دینامیک و حرکت دایره ای ( فصل دوم )۶
نوسان و موج ( فصل سوم )۴
بر هم کنش های موج ( فصل چهارم )۲
آشنایی با فیزیک اتمی ( فصل پنجم)۲
آشنایی با فیزیک هسته ای ( فصل ششم )۲

استاد امیر مسعودی فیزیک دوازدهم ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی در دی وی دی های روش تست زنی تدریس کرده اند.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی

ریاضی کنکور ریاضی شامل: هندسه، گسسته و حسابان می باشد که در کنکور ریاضی به صورت مبحثی ارائه می شود.

بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردار ها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴
هندسه۸

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
مجموعه ، الگو ، دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش ، بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
توابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بسته های ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

به طور کلی دی وی دی های امیر مسعودی در درس ریاضی و فیزیک به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- ویدیو های آموزشی
۲- ویدیو های تکنیک های تست زنی
۳- ویدیو های جمع بندی

بسته های آموزش ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

بسته های آموزش ریاضی فیزیک مهندس امیر مسعودی، آموزش مفهومی مبحثی را همراه با جزوات و تست های آموزشی متعدد و متنوع شامل می شود.

بسته های روش تست زنی ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

بسته های آموزش ریاضی فیزیک مهندس امیر مسعودی، آموزش تکنیک های تست زنی مباحث درس ریاضی و فیزیک را همراه با جزوات و تست های متعدد و متنوع شامل می شود.

دانش آموزان می توانند بر اساس پایه و رشته تحصیلی و نقاط ضعف خود بسته متناسب با شرایط خود را تهیه نمایند.

دی وی دی های جمع بندی ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

پس از آموزَش کامل درس ریاضی و فیزیک و یادگیری روش های سریع تست زنی با استفاده از دی وی های امیر مسعودی ، به مرور و جمع بندی نیاز پیدا خواهید کرد .

اهمیت این جمع بندی در نیمسال اول یعنی دی ماه و در نیم سال دوم یعنی خرداد ماه و ایام منتهی به کنکور ، دو چندان می شود .

مهندس برای جمع بندی این دو درس مهم نیز دی وی دی های بسیار حرفه ای ارائه داده است .

با استفاده از این دی وی ها میتوانید آموخته های خود را جمع بندی کنید و به درصد بالایی در این دروس دست یابید .

همه ی رتبه های برتر ، جمع بندی صحیح و اصولی را به عنوان سکوی پرتاب خود معرفی میکنند و این امر مهم با توجه به زمان کم و محدود اختصاص داده شده ب دانش آموزان کار دشواری به نظر می رسد .

اما نگران نباشید دی وی دی های جمع بندی تمامی نیاز های شما به یک جمع بندی کامل و جامع برطرف خواهد کرد .

پکیج فیزیک امیر مسعودی

پکیج فیزیک مهندس امیر مسعودی، شامل آموزش مفهومی و روش های تست زنی مباحث فیزیک سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد و دانش آموزام هر دو رشته تجربی و ریاضی می توانند پکیج فیزیک رشته تحصیلی خود را از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است تهیه نمایند.

پکیج ریاضی امیر مسعودی

پکیج ریاضی مهندس امیر مسعودی، شامل آموزش مفهومی و روش های تست زنی مباحث فیزیک سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد و دانش آموزام هر دو رشته تجربی و ریاضی می توانند پکیج ریاضی رشته تحصیلی خود را از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است تهیه نمایند.

مهندس امیر مسعودی درس ریاضی را مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و بر اساس بودجه بندیس کنکور به طور کامل تدریس کرده اند.

جزوات مهندس امیر مسعودی

داشتن جزوه ی کامل و جامع یکی از فاکتور های اصلی موفقیت در کنکور سراسری است. مهندس مسعودی در کنار دی وی دی های آموزشی ، درسنامه ها و جزوات بسیاری خوبی را نیز برای شما کنکوری های عزیز تهیه کرده است.
برای دریافت رایگان جزوه ی مهندس مسعودی در درس ریاضی و فیزیک کلمه ی جزوه را به شماره ی ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰ پیامک کنید.

لیست قیمت دی وی دی های ریاضی و فیزیک

نمونه تدریس های ریاضی امیر مسعودی در کنکور آسان است

کلاس خصوصی امیر مسعودی

بسیاری از دانش آموزان کنکوری به دنبال کلاس های خصوصی مهندس امیر مسعودی هستند و مایل اند که با شخص آقای مهندس کلاس حضوری داشته باشند .

نکته ی مهمی که باید راجع به آن روشن سازی شود این است که مهندس مسعودی به هیچ عنوان کلاس خصوصی برگزار نمی کنند و امکان کلاس حضوری و شخصی با ایشان امکان پذیر نیست !!!

بنابراین در این راستا مراقب کلاهبرداری ها و سو استفاده های ممکن باشید.

ممکن است برای شما این سوال به وجود بیاید که پس دانش آموزان چگونه می توانند از تدریس های ایشان بهره ببرند؟

نحوه ی دسترسی به کلاس های خصوصی مهندس امیر مسعودی

به شما اطمینان خاطر می دهیم که این دی وی دی ها نیاز شما را از هرگونه کلاس خصوصی برطرف خواهند کرد و شما می توانید به راحتی و در خانه و با آسودگی خاطر، از آموزش حرفه ای و عالی استادی چون امیر مسعودی ، بیشترین استفاده را ببرید.

مشاوره و برنامه ریزی با امیر مسعودی

در مسیر کنکور داشتن مشاور و برنامه ریزی صحیح و اصولی، یک اصل مهم تلقی می شود.

تاثیر مشاور بر روند رشد دانش آموزان بر هیچ کسی پوشیده نیست و برنامه ی صحیح در مسیر کنکور، به عنوان نقشه ی راه، از ملزومات موفقیت شماست.

خرید محصولات امیر مسعودی

برای خرید بسته های آموزش ریاضی و فیزیک کنکور با تدریس امیر مسعودی از سه روش می توانید اقدام نمائید:

مزایای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

*خرید آسان و مطمئن و جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری
*دانستن اطلاعات دقیق و جزئی محصول مورد نظر شما اعم از قیمت واقعی، تعداد حلقه دی وی دی، ساعت تدریس، روش تدریس ( آموزشی، روش تست زنی، خلاقیت، جمع بندیو سوالات احتمالی کنکور )
*امکان خرید بسته معلم خصوصی که برگزیده اساتید مرتبط با درس مورد نظر است.
*استفاده از مشاوره و پشتیبانی مشاوران ارشد حاضر در دفتر مرکزی به دور از بازاریابانی که (صرفا قبل از واریز وجه با شما ارتباط میگیرند)
*ارتباط شفاف و نتیجه بخش از طریق مشاورین تحصیلی موسسه کنکور آسان است

تماس با امیر مسعودی

تنها راه تماس شماره تلفن ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰ می باشد .

همچنین شما دانش آموزان عزیز میتوانید ما را را در صفحات مجازی دنبال کنید .

شماره تلفن دفتر مهندس امیر مسعودی ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ می باشد.

ریاضی و فیزیک کنکور

ریاضی و فیزیک از جمله دروس سخت و حیاتی برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری می باشد.

دروس ریاضی و فیزیک جز درس های اصلی رشته ریاضی می باشد.

و جز دروس سخت رشته تجربی است.

اکثر دانش آموزان تجربی به دلیل نداشتن منابع مناسب این دروس را در کنکور سراسری حذف می کنند.

موسسه کنکور آسان است در سال های اخیر با انتخاب بهترین اساتید دروس ریاضی و فیزیک را برای دانش آموزان آسان کرده است.

مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است

مهندس مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است ( اوج یادگیری )

مسعودی با تکنیک هایی که برای این دروس ارائه کرده است دانش آموزان زیادی را به درصد ۱۰۰ رسانده است.

مهندس مسعودی ریاضی و فیزیک را در قالب دی وی دی های آموزشی – تست زنی – خلاقیت – همایش و جمع بندی تدریس کرده است.

ریاضی و فیزیک کنکور آسان است برای سه مقطع تحصیلی نظام جدید ( دهم – یازدهم و دوازدهم ) تدریس شده است.

مباحث ریاضی و فیزیک به صورت فصل به فصل تدریس شده اند.

برنامه ریزی و مشاوره امیر مسعودی

مهندس مسعودی علاوه بر تدریس سال هاست که در عرصه مشاوره و برنامه ریزی فعالیت می کند.

دانش آموزان و داوطلبین زیادی علاقه مند به دریافت مشاوره از امیر مسعودی می باشند.

جهت دریافت مشاوره ی مهندس مسعودی کافی است با شماره ی زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

لینک های مرتبط:
لیست قیمت کنکور آسان است
اپلیکیشن کنکور آسان است
راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

۹ پاسخ

 1. هندسه رو تنها کسی که توی ایران تونسته طوری درس بده ک از صفر بتونیم یاد بگیریم امیر مسعودی هست
  واقعا بسته هندسه اقلیدوسی حرف نداره
  ممنون از استاد عزیزم
  روزتون هم مبارک

 2. من با درس دادن استاد مسعودی هندسه رو فهمیدم چی هست کلا
  واقعا ممنونم از استاد مسعودی با تدریس خوبس و سایت کنکور آسان است برای اشنا کردن ما با استاد

 3. من خیلی بام مهمه که امسال توی کنکور هندسه رو بزنم تستاشو
  با تحقیقایی که کردم
  بهترین تدریس رو برای هندسه دارن مهندس امیر مسعودی
  من چنتا نمونه تدریس استادای دیگه رو برای هندسه دیدم اصلا به خوبی استاد مسعودی نبود
  ممنون از امیر مسعودی و کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *