امتحانات نهایی 1401
امتحانات نهایی 1401

امتحانات نهایی 1401

برگزاری امتحانات نهایی 1401 از چه تاریخی است؟

حذفیات امتحانات نهایی 1401 برای پایه دوازدهم برای چه درس هایی است؟

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد امتحانات نهایی 1401 تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید.

همه دانش آموزان کشورمان در طول دوران تحصیل خود، دو بار در امتحانات نهایی شرکت می کنند، برای بار اول در پایان پایه نهم و برای بار دوم مربوط به امتحانات پایه سوم متوسطه دوم یا همان پایه دوازدهم می باشد.

برنامه امتحانات نهایی 1401

برنامه امتحانات نهایی 1401 برای رشته های مختلف برای دروس اختصاصی متفاوت می باشد اما برای دروس عمومی مشترک بوده و در یک تاریخ برگزار می شود.

برنامه امتحانات نهایی 1401 رشته تجربی

هر سال برنامه دقیق امتحانات نهایی 1401 به طور دقیق توسط آموزش و پرورش در خرداد ماه منتشر می شود اما در دو سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییر رنگ شهر ها، با نوساناتی همراه بوده و برخی از امتحانات به تعویق افتاد.

به همین دلیل پیش بینی می شود امتحانات نهایی 1401 نیز با چنین تغییراتی همراه باشد.

دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی، می توانند بر اساس برنامه امتحانات نهایی 1400 رشته تجربی، یکسری مباحث را کامل مطالعه داشته و پس از تسلط کامل بر آن ها تمرکز خود را روی کنکور بگذارند.

 روز تاریخ امتحانعنوان امتحان  
دوشنبه27 اردیبهشت ماهتعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) ادیان الهی (3) اقلیت های دینی  
چهارشنبه29 اردیبهشت ماهشیمی 3  
شنبه1 خرداد ماهفیزیک 3  
دوشنبه3 خرداد ماهفارسی 3  
چهارشنبه5 خرداد ماهسلامت و بهداشت  
شنبه8 خرداد ماهریاضی 3  
دوشنبه10 خرداد ماهعلوم اجتماعی  
چهارشنبه12 خرداد ماهعربی، زبان قرآن 3  
دوشنبه17 خرداد ماهزیست شناسی 3  
چهارشنبه19 خرداد ماه(زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان انگلیسی 3 ناشنوایان)

پکیج کنکور تجربی

برنامه امتحانات نهایی 1401 رشته ریاضی

برنامه امتحانات نهایی رشته ریاضی در خرداد ماه 1400 منتشر می شود، دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی، می توانند بر اساس برنامه امتحانات نهایی 1400 رشته ریاضی، یکسری مباحث را کامل مطالعه داشته و پس از تسلط کامل بر آن ها تمرکز خود را روی کنکور بگذارند.

روزتاریخنام درس  
دوشنبه27 اردیبهشت ماهتعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) ادیان الهی (3) اقلیت های دینی  
چهارشنبه29 اردیبهشت ماهشیمی 3  
شنبه1 خرداد ماهفیزیک 3  
دوشنبه3 خرداد ماهفارسی 3  
چهارشنبه5 خرداد ماهسلامت و بهداشت  
شنبه8 خرداد ماهریاضیات گسسته  
دوشنبه10 خرداد ماهعلوم اجتماعی  
چهارشنبه12 خرداد ماهعربی، زبان قرآن 3  
دوشنبه17 خرداد ماهحسابان 2  
چهارشنبه19 خرداد ماه(زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان انگلیسی 3 ناشنوایان)  
یکشنبه23 خرداد ماههندسه 3

پکیج کنکور ریاضی

برنامه امتحانات نهایی 1401 رشته انسانی

برنامه امتحانات نهایی رشته انسانی در خرداد ماه 1400 منتشر می شود، دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی ، می توانند بر اساس برنامه امتحانات نهایی 1400 رشته انسانی، یکسری مباحث را کامل مطالعه داشته و پس از تسلط کامل بر آن ها تمرکز خود را روی کنکور بگذارند.

 روز  تاریخ امتحانعنوان امتحان
سه شنبه28 اردیبهشت ماهتعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن  
پنجشنبه30 اردیبهشت ماهفلسفه2  
یکشنبه2 خرداد ماهسلامت و بهداشت  
سه شنبه4 خرداد ماهجامعه شناسی 3  
پنجشنبه6 خرداد ماهعربی 3 (زبان تخصصی رشته)  
یکشنبه9 خرداد ماهریاضی و آمار 3  
سه شنبه11 خرداد ماه علوم و فنون ادبی 3  
پنجشنبه13 خرداد ماهجغرافیا 3  
سه شنبه18 خرداد ماهزبان خارجی 3  
شنبه22 خرداد ماهتاریخ 3  
دوشنبه24 خرداد ماهفارسی 3

پکیج کنکور انسانی

برنامه امتحانات نهایی 1401 رشته هنر

برنامه امتحانات نهایی رشته هنر در خرداد ماه 1400 منتشر می شود، دانش آموزان پایه دوازدهم هنر، می توانند بر اساس برنامه امتحانات نهایی 1400 رشته هنر، یکسری مباحث را کامل مطالعه داشته و پس از تسلط کامل بر آن ها تمرکز خود را روی کنکور بگذارند.

نام درس تاریخ امتحاننام درس  
معارف اسلامیاردیبهشت 27دوشنبه  
زبان فارسیاردیبهشت 29چهارشنبه  
سیر هنر در تاریخ1 خردادشنبه  
آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران3 خرداددوشنبه

حذفیات امتحانات نهایی 1401

حذفیات دروس عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم تجربی و ریاضی برای امتحانات نهایی 1401 به طور دقیق توسط آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه 1401 اعلام خواهد شد اما دانش آموزان با توجه به حذفیات امتحانات نهایی 1400 می توانند مطالعه داشته باشند.

حذفیات دروس عمومی امتخانات نهایی ۱۴۰۱ برای دانش آموزان هر دو رشته تجربی و ریاضی مشترک می باشد.

درسمبحث حذف شده

سلامت و بهداشت
۲،۵،۹،۱۲،۱۴
آموزش عربی، زبان قرآنبخش ترجمه جمله های عربی به فارسی « اعلموا» و تمرینات سوال طرح نشود.
البحث العلمی (پژوهش)
فارسیگنج حکمت
روان خوانی/ شعر خوانی
نگارشمثل نویسی
شعر گردانی
حکایت نگاری
تربیت بدنیچگونه بسکتبال بازی کنیم؟
چگونه فوتسال بازی کنیم؟
چگونه هندبال بازی کنیم؟
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران)نماهای : ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه بانکی پوردروس ۱، ۴، ۵، ۲۰، ۲۱ و فصول ۳ و ۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه میر محمد صادقیدروس ۲ ،۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷

حذفیات احتمالی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۱

حذفیات فیزیک دوزادهم تجربی امتحان نهایی خرداد

درسمبحث حذف شده
فصل ۱فصل ۱ : بخش ۱-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲فصل ۲ : بخش ۲-۳ ، ۲-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۳از « ادراک شنوایی» در صفحه های ۷۳ تا سر بخش ۳-۷، صفحه ۸۶ تا ۸۸ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴بخش ۴-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی دوازدهم امتحان نهایی خرداد 1400

درسمبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات زیست شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱گفتار ۱ : از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
گفتار ۳ : از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار۲
فصل ۳از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
فصل ۵از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
فصل ۷از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
فصل ۸از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱بخش ۴-۱ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲بخش ۲-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل
فصل ۳صفحه ۸۱ از «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴صفحه ۹۹ و ۱۰۰؛ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور»، صفحه ۱۰۸ از «موج استاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۵بخش ۵-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۶بخش های ۶-۳ و ۶-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی ۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
دین و زندگی ۳درس ۱۱،۱۲،۱۳
فلسفه ۳دروس چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱
جامعه شناسی ۳درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب
ریاضی آمار ۳درس دوم تا صفحه ۶۰
علوم و فنون ادبیخود ارزیابی
کارگاه تحلیل فصل
تاریخ ۳درس ۱ و ۲
تحلیل فرهنگیفصل اول درس ۳ بخش ( تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
صفحات ۱۷ تا ۲۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۳ تا ۵۸

دانش آموزان پایه دوازدهم با اطلاع از زمان بندی امتحانات نهایی 1401 و حذفیات امتحانات نهایی 1401 می توانند برای مطالعه مباحث برنامه ریزی کرده و برای امتحانات آماده شوند.

برنامه ریزی امتحانات نهایی 1401

با توجه به تاثیر مثبت معدل کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان در کنکور 1401، کسب نمرات بالا در آینده دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

به دانش آموزانی که هدف قبولی در رشته های برتر را دارند و والدینی که آینده دانش آموز برای آن ها حائز اهمیت است، داشتن برنامه ریزی درسی همراه با مشاور تحصیلی، که روش مطالعه دروس را آموزش داده و از دانش آموز خواستار گزارش مطالعه مطابق با برنامه ریزی بوده و دلسوزانه پیگیر مطالعه دانش آموز باشد را توصیه می کنیم.

برای دریافت برنامه ریزی اختصاصی برای امتحانات نهایی 1401 با شماره 02155756500 تماس گرفته و با مشاوران درسی کنکور آسان است در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط
نمایندگی کنکور آسان است
بودجه بندی کنکور 1401
برنامه ریزی کنکور 1401

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *