آموزش برنامه ریزی درسی
آموزش برنامه ریزی درسی

آموزش مراحل برنامه ریزی درسی

یک برنامه ریزی صحیح و معقول که قابلیت اجرایی هم داشته باشد، از مهمترین عوامل موفقیت هر کنکوری محسوب میشود.
که در ادامه مقاله، به تشریح کامل آموزش مراحل برنامه‌ریزی درسی میپردازیم.
عوامل متعددی در رسیدن به هدف کسب نتایج بهتر، دخیل خواهد بود:
افزایش ساعت مطالعه،
تقویت نقاط ضعف درسی،
افزایش بازدهی مطالعه،
انتخاب منابع آموزشی و تست زنی مناسب،
رعایت روشهای صحیح مطالعه،
برنامه ریزی و … .

مراحل برنامه ریزی درسی


اگر بخواهیم  هر کاری را  با کمترین اشکال ممکن پیش ببریم، ناچار هستیم که آن را از حالت کلی به  اشکال کوچکتری تقسیم کنیم تا بتوانیم با انجام هر کدام از این اجزای کوچکتر،  کل کار را درست انجام داده باشیم، با این تفاوت که آن را دقیقتر، کاملتر و با کمترین نقص پیش برده ایم.
همراهان کنکوری عزیز، روند برنامه ریزی درسی هم از این قاعده فوق مستثنی نیست.
برای  اینکه قادر باشیم یک برنامه ریزی خوب، منسجم و قابل اجرا داشته باشیم، باید آن را به چندین مرحله تقسیم کنیم :3. تخمین و محاسبه میزان ساعت موردنیاز  برای مطالعه هر درس یا مبحث.

4. تعدیل، تنظیم و ویرایش نهایی ساعتهای مطالعه موردنیاز مباحث.   

5. پخش نهایی مباحث مطالعاتی در طول ایام هفته.

مرحله اول برنامه ریزی

تخمین و محاسبه میزان کل ساعت مطالعه در طول یک هفته :

برای یک داوطلب کنکوری، ضروری است که ساعت مطالعه بیشتری را نسبت به دوره ی دبیرستان داشته باشد، در غیر این صورت نمیتواند نتایج قابل قبولی را از آزمونها، چه درکوتاه مدت و چه در بلندمدت بگیرد.
بنابراین با توجه به روزهای کلاسی و زمانهایی که صرف سایر موارد در زندگی شخصی هر فرد میشود، حداکثر وقت مفید مطالعاتی را تعیین کنید. به طور مثال: دانش آموزی که پنج روز در هفته به کلاس میرود و دو روز دیگر هم تعطیل است؛ میزان ساعت مطالعه او  در روزهای مدرسه میتواند بین 3 تا 6 ساعت و در ایام تعطیل  بین 6 تا 12 ساعت باشد که با این حساب میتوان حداقل 25 ساعت و حداکثر تا 60 ساعت در هفته، زمان مفید برای مطالعه در منزل صرف کرد. 

(هر چند نباید سقفی برای مطالعه قائل شد.)

نکته 1 :  بعد از تعیین حداکثر ساعت مطالعه، میتوان در صورت نیاز برای عادت کردن به ساعتهای مطالعه بالا، ابتدا از ساعتهای کمتری شروع کرد و سپس درطی 3 تا 6 هفته آینده، به حداکثر ساعت مطالعه رسید.

نکته 2 : به طور مثال برای رسیدن به 30 ساعت در هفته، بدین صورت میتوان عمل کرد:

 هفته اول : 20 ساعت، هفته دوم: 23 ساعت، هفته سوم: 25 ساعت، هفته چهارم: 28 ساعت و  هفته پنجم:30 ساعت 

مرحله دوم برنامه ریزی

تعیین مباحث مورد نظر، که بایستی در فاصله بین دو آزمون مطالعه شود:

با توجه به برنامه درسی کلاسهای صبح (تکالیف) و محتوای برنامه کنکورهای آزمایشی، حجم مباحث درسی مشخص میشود.

نکته 1 : پرداختن به مباحث ضعیفتر که نیاز به کار بیشتری دارند هم میتواند جزو مباحث درسی باشد که باید در طول هفته مطالعه کرد.

نکته 2 : وارد کردن مباحث بیشتر در برنامه مطالعاتی هفتگی در قالب فوق برنامه (خارج از مباحث تدریس شده و برنامه آزمونها) باید در مواقعی انجام شود که شما وقت و انرژی کافی روی مباحث اصلی ( برنامه آزمون و تکالیف) گذاشته باشید و در صورت داشتن وقت اضافه، ابتدا به مباحث ضعیفتر و سپس به فوق برنامه بپردازید.

نکته 3 : در تعیین نهایی مباحث مورد نظر، به حجم کار تستی و تشریحی موردنیاز در هر مبحث هم دقت کنید، زیرا  در صورت  بلندپروازی، دیگر فرصتی برای مطالعه سایر مباحث باقی نمی ماند.

مرحله سوم برنامه ریزی

تخمین و محاسبه میزان ساعت مورد نیاز  برای مطالعه هر درس یا مبحث:

با توجه به تجربه ای که از نحوه مطالعه و  سرعت کار خود دارید، در کنار حجم کار تستی و تشریحی مشخص شده برای هر مبحث، زمان موردنیاز را برای مطالعه و پوشش کامل مباحث هر درس تعیین کنید. به طور مثال، مطالعه جزوهی مبحث  دنباله و سری به همراه حل و بررسی پاسخ  50 تست، حدود سه ساعت زمان میخواهد که شما میتوانید در دو جلسه یک و نیم ساعته آن را مطالعه کنید.

مرحله چهارم برنامه ریزی

تعدیل، تنظیم و ویرایش نهایی ساعتهای مطالعه موردنیاز برای مباحث مختلف:

با یک محاسبه ساده، کل ساعت مطالعه اختصاص داده شده به مباحث را  به دست آورید و آن را با میزان ساعتی که میخواهید در طول هفته مطالعه کنید، مقایسه کنید؛

اگر  مساوی بودند که مشکلی وجود ندارد و وارد  مرحله پنجم برنامه ریزی شوید.

اگر زمان کم آوردید یعنی ساعت موردنیاز شما برای مطالعه مباحث، بیشتر از میزان ساعت مطالعه شما در طول یک هفته است، بهتر میباشد که ابتدا تا حد امکان از میزان حجم کار تستی خود بکاهید و در صورت حل نشدن مشکل کمبود زمان، میتوانید مباحث کم اهمیت تر را کنار بگذارید.

(مثل مباحث فوق برنامه ها و حذف مباحث قوی برای دانش آموزان قویتر  و مباحث ضعیف تر برای دانش آموزان ضعیفتر، جهت نتیجه گیری بهتر در آزمونها). 

به طور مثال:میخواهید 30 ساعت در هفته، مطالعه داشته باشید ولی مدت زمان مورد نیاز برای مطالعهی مباحث موردنظرتان، حدود 35 ساعت است یا باید با توجه به گفتههای فوق، آن را به 30 ساعت کاهش دهید، یا باید ساعت مطالعهی خود را به 53 ساعت افزایش دهید.

اگر زمان زیاد آوردید، میتوانید به حجم کار تستی خود اضافه کنید (یعنی به جای حل  50 تست در  دنباله و سری، 70 تا تست  را حل کنید.)

مرحله پنجم برنامه ریزی

پخش نهایی مباحث مطالعاتی در طول ایام هفته:

بعد از مشخص شدن مباحث درسی و مدت زمان مطالعهی هر کدام از آنها، حالا نوبت آن است که با توجه به برنامه هفتگی مدرسه و ایام تعطیلات، مباحث درسی را  در  طول ایام هفته پخش کنید.

نکات طلایی برنامه ریزی درسی

در صورت عقب افتادن از برنامه، بهتر است که از زمانهای خالی برنامه در روزهای آتی استفاده کنید تا در حد توان آن را جبران کنید.

در ضمن، اگر برنامه مطالعه درسی خاص را زودتر از پیش بینی انجام شده، به پایان رساندید، میتوانید از زمان باقیمانده برای پوشش مباحث عقب افتاده برنامه یا مطالعه بیشتر سایر مباحث دیگر استفاده کنید.

شما میتوانید در موارد خاص، زمان و ساعت مطالعه درسی را در طول هفته جابجا کنید.
 
(توجه کنید که در آینده این موضوع به صورت یک عادت درنیاید.)

نباید عدم مطالعه بخشی از برنامه یا انجام ناقص آن، شما را از ادامه کار طبق برنامه منصرف کند. در این گونه موارد، برنامه را به روز اجرا کنید و نگران درسهای مطالعه نشده نباشید.

در انتهای هر هفته، برنامه اجرا شده را تحلیل و بررسی کرده و با توجه به آن، برنامه هفته آینده خود را آماده کنید.  

اختصاص 30 درصد زمان برای مطالعه دروس عمومی و 70 درصد برای دروس اختصاصی، نسبت مناسبی است.

چک لیست مطالعاتی ذیل را همیشه در طول یک هفته مطالعاتی خود، مدنظر قرار دهید:

مطالعه جزوه و کتاب
حل تمرین و مثال کتاب
تست کافی هر مبحث
انجام تکالیف دبیران
مرور دروس و  خلاصه نویسی
مطالعه آزمون هفتگ
مطالعه تمام دروس
تنوع درسی روزانه

بسیاری از دانش آموزان خودشان نمی توانند طبق برنامه ریزی تنظیم شده توسط خودشان عمل کنند، به همین دلیل نیاز دارند یک مشاور درسی همواره در کنار آن ها بوده و پیگیر روند مطالعاتی فرد باشد.


مشاوران کنکور آسان است

مشاوران کنکور آسان است، با داشتن تجربه و تحصیلات آکادمیک در زمینه مشاوره و برنامه ریزی درسی، با در نظر داشتن شرایط، منابع و هدف دانش آموزان و پیگیری های منظم، سال های بسیاری است که توانسته اند داوطلبان بسیاری را به نتیجه دلخواه رسانده و رضایتمندی والدین و دانش آموزان بسیاری را جلب نمایند.

برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره درسی مشاوران کنکور آسان است با شماره 02155756500 تماس گرفته و یا پایه و رشته تحصیلی خود را به شماره 09121904690 پیامک کنید.

مطالب مرتبط
رتبه های برتر کنکور آسان است
چگونه پزشکی قبول شویم؟

میانگین امتیازات ۴ از ۵

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *